Homosexuella fick ja

MEXICO CITY. Argentina blir första land i Latinamerika att erkänna homosexuella äktenskap i lag. Det står klart sedan den argentinska kongressen röstat igenom en ny och epokgörande lag efter en maratondebatt.

Ett par timmar var kvar till gryning i Buenos Aires när omröstningen slutligen kunde ske på torsdagen. Då hade debatten, som direktsändes i argentinsk teve, pågått i nära femton timmar och positionerna föreföll mer låsta än någonsin.

Utanför kongressbyggnaden väntade tusentals människor som demonstrerat såväl för som emot den nya lagen. Och när så rösterna hade räknats var saken klar: Argentina blir första land i Latinamerika – det tionde i världen – att likställa hetero- och homosexuella äktenskap.

– Tänk att jag får uppleva detta i mitt land! jublade regissören José ”Pepito” Cibrián Campoy, en av dem som i timtal väntat nervöst ute i kylan.

Frågan fick liv förra året, då guvernören i provinsen Tierra del Fuego utfärdade äktenskapsbevis till två män i trots mot den då rådande lagstiftningen, vilken slog fast att ett äktenskap ingås av ”en man och en kvinna”.

Internationella profiler som artisten Ricky Martin har sedan dess gett stöd till de aktivister i Argentina som kämpat för homosexuellas rätt till äktenskap.

Motståndet har framför allt letts av katolska kyrkan, vars företrädare särskilt har provocerats av att den nya lagen öppnar för att homosexuella kan få adoptera.

– Jag oroas inte i första hand av att dessa homosexuella personer gifter sig, utan de följder som det kan få för andra – och då särskilt för barnen, sade senatorn Liliana Negre de Alonso under debatten.

Frågan har skurit genom partilinjerna och flera tunga namn som stått nära regeringen har motsatt sig lagförslaget. Att röstsiffrorna blev 33 för, 27 mot och 3 nedlagda visar hur delat landet varit.

Men center-vänsterpresidenten Cristina Kirchner, själv tillhörande peronistpartiet, förklarade snabbt att ett veto från hennes sida är uteslutet.

– Den här lagen gör Argentina till ett föregångsland, sade Kirchner.

Homosexuellas rättigheter, abort och andra frågor om individens makt över sin kropp har de senaste åren blivit centrala i den rörelse mot mer av sekulär lagstiftning som präglar latinamerikanska storstäder. Det har bland annat tagit sig uttryck i att homosexuella äktenskap numera är tillåtna i Mexico City men inte i Mexiko som helhet.

Katolska kyrkan har dock fortfarande ett starkt grepp om landsbygden i Latinamerika, vilket förklarar varför lagarna ofta ger intryck av att släpa efter stadsbornas mer liberala attityder.

Erik de la Reguera

Godkänt även i Mexico City

- Argentina blir det första landet i Latinamerika att godkänna homosexuella äktenskap på riksnivå. Länder som i andra delar av världen har antagit liknande lagar är Belgien, Holland, Spanien, Sydafrika, Kanada, Portugal, Island, Norge och Sverige.

- I USA har hittills Washington DC och fem andra delstater lagstiftat om homosexuella äktenskap. Även i Mexico City har homosexuella numera rätt att gifta sig, men det gäller inte i delstater utanför Mexikos huvudstad.

- Uruguay är det enda land i Latinamerika där homosexuella par som har registrerat partnerskap får adoptera barn. Än har dessa par dock inte fått rätt att gifta sig i landet.

Publicerad i Dagens Nyheter den 16 juli 2010.