Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Om | About

🇸🇪 Jag är journalist, författare och översättare. Har skrivit reportageböckerna Gränsbrytarna (Desafiando fronteras) och Kokain. Tidigare har jag bott i Mexiko, där jag skrev för Dagens Nyheter och andra svenska medier under en rad år. Sedan 2016 är jag Paris-korrespondent för Dagens Nyheter. Jag bevakar i första hand Frankrike och Storbritannien. Det här är min personliga webbplats.


🇬🇧 I am a Swedish journalist, writer and translator. Author of ”Gränsbrytarna” (Desafiando fronteras) and ”Kokain”. I used to live in Mexico, covering Latin America for Sweden’s largest morning paper Dagens Nyheter and other media outlets. Since 2016, I am the Paris correspondent for Dagens Nyheter. I mainly cover France and the UK. This is my personal website.


🇲🇽 Soy periodista, escritor y traductor sueco; autor de libros como ”Gränsbrytarna” (Desafiando fronteras) y ”Kokain” (Cocaína). Durante años viví en México, desde donde cubría toda América Latina para el principal matutino sueco, Dagens Nyheter, y otros medios. Desde 2016 soy corresponsal de Dagens Nyheter en Paris. Este es mi sitio personal.


🇫🇷 Je suis journaliste, écrivain et traducteur suédois. Auteur de « Gränsbrytarna » (Desafiando fronteras) et «Kokain » (Cocaïne). Auparavant, j’ai vécu au Mexique, ou j’ai couvert l’Amérique latine pour le journal suédois Dagens Nyheter. Depuis 2016, je suis correspondant du Dagens Nyheter à Paris. Ce site est mon site personnel.


Kontakt // Contact // Para contactarme // Mes coordonnées

E-mail: erikdelareguera@proton.me

Mastodon: mastodon.nu/@erikdelareguera


Föreläsningar och seminarier | Lectures and seminars

Ämnen vid mina föreläsningar: global migration och nationalismens murar, utrikesjournalistik, organiserad brottslighet i Mexiko och övriga Latinamerika. Arvode i enlighet med Författarförbundets rekommendation (i skolor brukar jag gå efter Författarcentrums arvodesrekommendation).

Issues covered in my lectures: global migration and the walls of nationalism,  foreign news reporting, organized crime in Mexico and Latin America.

Temas recurrentes en mis charlas: la migración en el mundo y las vallas del nacionalismo, periodismo internacional (o global), el crimen organizado en México y América Latina.


Stationeringsort | Current base