Om | About

Välkommen till Erik de la Regueras webbplats. Jag är författare, journalist och översättare; har skrivit flera kritikerrosade reportageböcker, som Gränsbrytarna och Kokain. Sedan 2016 är jag Paris-korrespondent för Dagens Nyheter, och skriver även för andra medier. Tidigare har jag bott i Mexiko, där jag skrev för DN och andra tidningar under många år. Det här är min personliga webbplats, så ibland tar jag mig friheten att vara just lite mer personlig. Det kan handla om mitt liv som författare och utrikesjournalist, och de människor jag möter på vägen.


Welcome to Erik de la Reguera’s website. I am a Swedish-born writer, journalist and translator; author of critically acclaimed books, such as “Gränsbrytarna” and “Kokain”. Since 2016, I am the Paris correspondent for Sweden’s largest morning paper, Dagens Nyheter, and also do work for other media outlets. Before that, I lived in Mexico for several years, covering Latin America for different Swedish newspapers. This is my personal website, so sometimes I’ll take the liberty of being a bit more personal. You might get to know more about my life as an author and foreign news reporter, and the people that I meet along the way.


Bienvenid@ al sitio de Erik de la Reguera. Soy un escritor sueco, periodista y traductor; autor de libros aclamados por la crítica, como “Gränsbrytarna” y “Kokain” (Cocaína). Desde 2016 soy el corresponsal en Paris para el principal matutino sueco Dagens Nyheter pero tambíen hago trabajos para otros medios. Durante muchos años viví en México, desde donde cubrí toda América Latina para medios suecos. Esto es mi sitio personal, así que a veces me tomaré la libertad de ser un poco más personal. Se tratará de mi vida como escritor y periodista, y conocerán algunas de las personas que encuentro en el camino.


Reach me here // Du kan nå mig här // Para contactarme

E-mail: contact@delareguera.se

Twitter: @erikdelareguera

Facebook: Personal page & Gränsbrytarna


Föreläsningar och seminarier |

Lectures and seminars

Ämnen vid mina föreläsningar: global migration och nationalismens murar, utrikesjournalistik, motverkande av rasism, organiserad brottslighet i Mexiko och övriga Latinamerika. Arvode i enlighet med Författarförbundets rekommendation (i skolor brukar jag gå efter Författarcentrums arvodesrekommendation).

Issues covered in my lectures: global migration and the walls of nationalism,  foreign news reporting, organized crime in Mexico and Latin America.

Temas recurrentes en mis charlas: la migración en el mundo y las vallas del nacionalismo, periodismo internacional (o global), el crimen organizado en México y América Latina.