Om | About

Välkommen. Jag är journalist, författare och översättare. Har skrivit reportageböckerna Gränsbrytarna (Desafiando fronteras) och Kokain. Tidigare har jag bott i Mexiko, där jag skrev för Dagens Nyheter och andra svenska medier under en rad år. Sedan 2016 är jag Paris-korrespondent för Dagens Nyheter. Jag bevakar i första hand Frankrike och Storbritannien. Det här är min personliga webbplats.


Welcome. I am a Swedish journalist, writer and translator. Author of “Gränsbrytarna” (Desafiando fronteras) and “Kokain”. For several years, I lived in Mexico, covering Latin America for Sweden’s largest morning paper Dagens Nyheter and other media outlets. Since 2016, I am the Paris correspondent for  Dagens Nyheter. I mainly cover France and the UK. This is my personal website.


Bienvenid@. Soy un periodista, escritor y traductor sueco; autor de libros como “Gränsbrytarna” (Desafiando fronteras) y “Kokain” (Cocaína). Durante años viví en México, desde donde cubría toda América Latina para el principal matutino sueco Dagens Nyheter y otros medios. Desde 2016 soy el corresponsal en Paris para  Dagens Nyheter. Esto es mi sitio personal.


Reach me here // Du kan nå mig här // Para contactarme

E-mail: erikdelareguera@proton.me

Mastodon: mastodon.nu/@erikdelareguera

Twitter: @erikdelareguera

Facebook: Personal page & Gränsbrytarna


Föreläsningar och seminarier |

Lectures and seminars

Ämnen vid mina föreläsningar: global migration och nationalismens murar, utrikesjournalistik, organiserad brottslighet i Mexiko och övriga Latinamerika. Arvode i enlighet med Författarförbundets rekommendation (i skolor brukar jag gå efter Författarcentrums arvodesrekommendation).

Issues covered in my lectures: global migration and the walls of nationalism,  foreign news reporting, organized crime in Mexico and Latin America.

Temas recurrentes en mis charlas: la migración en el mundo y las vallas del nacionalismo, periodismo internacional (o global), el crimen organizado en México y América Latina.