“Vi ska vara en spark i röven”

Maria-Pia Boëthius kallar det en feministisk räd in i regering och riksdag. Gudrun Schyman säger att politiken inte ska få vara pat-riarkal längre. DN har talat med fem ledande feminister som alla är inriktade på en feministlista i valet 2006. Planen är att bilda partiet före sommaren, erfar DN.

Gudrun Schyman har tappat räkningen på vilken gång i ordningen hon försöker väja undan för en journalists frågor om hon ska bli partiledare för ett nytt feministparti den 8 mars. Nu rinner sinnet över.

– Jag så jävla trött på de här frågorna! Det började sent i går kväll och sedan har det ringt precis hela dagen! Ni journalister lever i er egen värld! Det som förut var en spekulation ses nu som en fullständig sanning!

Gudrun Schyman slår ilsket ut med armarna:

– Vad händer när det inte presenteras något parti den åttonde mars? Jo, väldigt många kvinnor blir besvikna. Och vart kommer de att rikta den besvikelsen? Jo, bland annat till mig!

Det finns långt gångna diskussioner om att bilda en feministlista inför valet 2006. Enligt vad DN erfar finns det till och med en preliminär tidsplan, som innebär att listan eller partiet presenteras före sommaren. Dock inte redan den 8 mars. En viktig fråga för nätverket bakom listan är att höja kvinnolönerna, och framåt maj kan det komma att bli en ny Kommunalstrejk. Då vill feministlistan och nätverket kring den vara i gång.

Maria-Pia Boëthius var med och skapade stödstrumporna inför valet 1994. Då, liksom nu, sade man att man skulle bilda en kvinnolista inför riksdagsvalet. Det blev inget parti den gången, men nu intygar Boëthius att det är på allvar:

– Det jag tänker mig är en räd in i riksdagen och regeringen. Det kan handla om att ändra lagar, ordna ett jämställdhetsutskott och kanske ett jämställdhetsdepartement. Vi ska vara en spark i röven på allt och alla, säger hon och skrattar.

Enligt Maria-Pia Boëthius är det framför allt en lista till riksdagsvalet som är aktuellt.

– När vi för samtal finns det saker som vi märker att vi inte kan enas om. Föräldraförsäkringen är en sådan fråga. Därför tror jag att personval är en bra form, även om man självklart måste ha en gemensam grund, säger hon.

Anna-Klara Bratt var tidigare chefredaktör för den tidningen Arbetaren. Hon talar om ett nytt parti som en politisk chockterapi.

– Frustrationen och vreden bland kvinnor finns över alla partigränser. Ett nytt politiskt parti skulle kunna bli en form av direkt aktion, ett engångsparti som skickar chockvågor inom samtliga politikområden och lägger ett könsperspektiv på all offentlig verksamhet.

En fjärde feminist som är med och diskuterar är Kit Larsen, från riksorganisationen Kvinnor utan gränser.

– Det pågår djupa och intensiva samtal. Den politiska grunden är klar, men det är fortfarande oklart vilken form det ska ta sig, säger hon.

Riksförbundet för Sveriges kvinnojourer, ROKS, har 130 kvinnojourer som medlemmar. Ordföranden, Ireen von Wachenfeldt, stöder tanken på att bilda ett feministparti.

– Jag tror att det är många i vår organisation som kommer att stötta ett feministparti. Själv tycker jag att det låter strålande, säger hon.

Runt om i landet bildas det nu feministiska nätverk. Flera har bildats efter att Gudrun Schyman haft möte i trakten.

Ewa Andersson från Råneå i Norrbotten är en av de feminister som inspirerats av Schyman. Hon håller nu på att bilda ett feministiskt nätverk.

– Vi arbetar nu med en politisk plattform och avvaktar det som pågår kring Gudrun på riksplanet.

Erik Gustafsson och Ewa Stenberg

DN 2005-03-04

Continue reading

Cyklon hotar turistområde i Australien

Cyklonen “Ingrid” hotar nu att ödelägga delar av nordöstra Australien. Det kan bli som en tsunami, varnar en meteorolog. Det är oklart hur många svenskar som befinner sig i området.

Den kraftiga cyklonen rankas som en femma på meteorologernas femgradiga skala för cykloner. Det innebär att den kan bli ett av de starkaste oväder som drabbat Australien de senaste decennierna.

Vindstyrkorna uppskattas ligga på mellan 65–70 sekundmeter, vilket kan jämföras med att stormen “Gudrun”, som i vintras ödelade stora skogsområden i södra Sverige, som mest kom upp i drygt 30 sekundmeter.

Meteorologerna befarar att cyklonen, som fått namnet “Ingrid”, kan komma att bli värre än den som drabbade staden Darwin 1974, då 65 personer omkom.

– Att befinna sig nära havet är det som är farligast. Vattenståndet stiger när cyklonen närmar sig land och stora vågor skapas. Det blir nästan som en tsunami, säger Ove Åkesson, meteorolog på SMHI.

En av de städer som hotas av cyklonen är Cairns, ett populärt turistmål dit många svenskar varje år för att dyka vid Stora barriärrevet. Det är oklart hur många svenskar som befinner sig där nu.

– Det börjar bli höst och dyksäsongen går mot sitt slut. Så vitt vi vet är inga av våra resenärer där, men å andra sidan är de flesta dykturister backpackers som åker dit på egen hand, säger Thomas Palmberg på researrangören Jambo Tours.

På den svenska ambassaden i Australien har man knapphändiga uppgifter om situationen i området.

– Vi följer rapporteringen, men vi har inga uppgifter om antalet svenskar i regionen, säger Ulrika Gustafsson på ambassaden.

De australiska myndigheterna har utfärdad en uppmaning att ta skydd till de som befinner sig mellan Port Douglas och Lockhart River i nordöstra delen av landet. Port Douglas ligger bara fyra mil norr om Cairns och cyklonens bana är svår att beräkna.

– Cyklonen såg länge ut att missa kusten, eftersom den färdades österut. Men så stannade den upp och nu är den på väg rakt västerut, säger Ove Åkesson på SMHI.

I morgon på förmiddagen, svensk tid, beräknas ovädret drabba Australiens kustområden.

Erik Gustafsson

DN 2005-03-08

Continue reading

Finskt skatteavdrag för städning gynnade inte pensionärer

Det finska försöket med skatteavdrag för städning i hemmet har skapat 1.600 nya jobb. Men det är framför allt storstädernas höginkomsttagare – inte pensionärerna – som använder sig av avdraget.

Det framgår av en utvärdering som det finska arbetsmarknadsministeriet låtit göra och som DN tagit del av. Det finska försöket har pågått i två år och har väckt stor uppmärksamhet i Sverige.

Enligt utvärderingen, som blir offentlig i dag, är pensionärer underrepresenterade bland dem som använder sig av städavdraget, medan barnfamiljer och höginkomsttagare i storstäderna använder sig av det i högre grad.

Svenskt Näringsliv, HSB och fackförbundet Kommunal har hävdat att skatteavdrag skulle gynna de äldre som inte kan få hjälp av hemtjänsten.

Ett annat argument som förts fram i den så kallade pigdebatten är att ett skatteavdrag skulle minska antalet svartjobb.

Enligt den finska utvärderingen kan de cirka 1.600 städjobb som skapats genom avdraget tidigare ha varit svartjobb, men man konstaterar också att avlönad städhjälp i hemmet tidigare varit mycket ovanligt i Finland.

I andra EU-länder har försök med städavdrag visat att svartjobben inte minskar, medan lagliga arbetstillfällen samtidigt ökar i antal. Det tros bero på att de svarta städjobben ofta utförs av personer som inte har uppehållstillstånd i landet.

Merparten av de finska städjobben är tim- eller deltidsanställningar. I dag omsätter köp av städtjänster i hemmet cirka 200 miljoner kronor i Finland.

Det kostar cirka 230 kronor per timme att anlita någon som städar i hemmet i Finland. Av det får den anställde 70 kronor i lön.

Det finska skatteavdraget motsvarar 60 procent av kostnaden för städning, med ett tak på 11.500 kronor per person och år.

Erik Gustafsson

DN 2005-03-01

Continue reading

Cyklonen “Ingrid” försvagades

Cyklonen ”Ingrid” utanför Australiens kust har försvagats något, men tros ändå kunna bli den värsta på över trettio år. Cyklonens centrum kommer att passera några mil norr om turistorten Cairns, där flera svenskar befinner sig.

Befolkningen i Queensland i nordöstra Australien förbereder sig för att möta den kraftiga cyklonens ankomst. Under dagen har det varit mulet och flera skyfall har sköljt över fastlandet.

– Jag har packat en väska med det nödvändigaste för att snabbt kunna ta mig härifrån om det skulle behövas, säger svenskan Pia Belfrage till DN.

Hon studerar engelska i turistorten Cairns och bor på ett elevhem tillsammans med sju andra ungdomar.

– Vi har köpt stearinljus och mat för flera dagar. Jag inte rädd, men det hus jag bor i är byggt av trä och det känns inte så stabilt, berättar hon.

Utanför Cairns ligger Stora barriärrevet, som varje år lockar många dykintresserade svenskar till regionen. Det är oklart hur många svenskar som befinner sig i området för närvarande.

De australiska myndigheterna meddelade på onsdagen att cyklonen minskat något i intensitet. På den femgradiga skala som meteorologerna använder sig av för att mäta cykloners styrka rankas ”Ingrid” nu som en fyra. Men vindhastigheten i cyklonens mitt beräknas ändå vara runt 60 sekundmeter.

– Här är det lugnt. Visserligen har det börjat blåsa upp lite, men det är inget ovanligt för den här årstiden och folk verkar ta det med ro, säger Pia Belfrage.

Cyklonen har ändrat riktning flera gånger, men nu tyder det mesta på att den kommer att komma in över land någon gång under natten till torsdagen, svensk tid. Enligt de australiska myndigheterna kommer cyklonens centrum att passera ett tiotal mil norr om Cairns, mellan Cooktown och Cape Grenville.

Ihållande regn, kraftig vind och stora vågor kan orsaka stor förödelse i området. Åke Ovesson, meteorolog på SMHI, varnar för att befinna sig i närheten av havet.

– Vinden och det låga lufttrycket får vattennivån att stiga. Tillsammans med stora vågor kan det orsaka ett fenomen som kan liknas vid en långsam tsunami, säger Åke Ovesson.

Erik Gustafsson

DN 2005-03-09

Continue reading

HSB vill ha skatteavdrag för städning i hemmet

HSB gör nu gemensam sak med Svenskt Näringsliv och vill ha skatteavdrag för städning och andra tjänster i hemmet. – Vi måste hitta sätt att hjälpa de äldre som i dag inte kan få hjälp av hemtjänsten, säger Gun-Britt Mårtensson på HSB.

Fackförbunden Kommunal och Fastighetsanställda har gjort det – och nu även HSB. De går mot strömmen i den så kallade pig-
debatten och ser statligt subventionerade hushållstjänster som ett sätt att skapa arbetstillfällen och ge äldre tillgång till städning i hemmet.

– I våra bostäder lever 140 000 människor som är över 65 år. Vi är villiga att pröva alla vägar för att göra det möjligt för dem att bo kvar hemma, säger Gun-Britt Mårtensson, ordförande för HSB:s Riksförbund och tidigare tung ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott.

Socialdemokraterna i Finland sitter med i den regering som 2001 gjorde det möjligt att få avdrag på kommunalskatten för köp av hushållstjänster. Än är inte försöket utvärderat, men det mesta tyder på att svartjobben har minskat och att antalet företag som utför lagligt hushållsarbete ökat. Inom den svenska arbetarrörelsen är det därför många som sneglar mot grannlandet.

– Om det visar sig att vi kan minska svartjobben så är vi positiva till skatteavdrag, säger Hans Öhlund, förbundssekreterare i Fastighetsanställdas förbund.

Men det finns också andra modeller som diskuteras. I Linköping har man sedan 1993 erbjudit alla över 75 år tvätt och städning genom kommunens hemtjänst. Inget biståndsbeslut krävs, utan de äldre tecknar helt enkelt ett avtal med kommunen som ger dem rätt till hjälp i hemmet. Priserna beräknas efter pensionärens inkomst, men för de flesta ligger priset för städning på cirka 120 kronor i timmen.

– Våra pensionärer omfattas av maxtaxan som alla andra, men trots det ligger vi inte högre när det gäller kostnader för hemtjänsten än vad andra kommuner gör, säger Elisabeth Wiman, planeringsledare i Linköpings kommun.

Det har funnits intresse i flera kommuner för Linköpingsmodellen, men oron för hur den stämmer överens med momslagstiftningen och likställighetsprincipen har hittills fått dem att avstå.

Vid ett seminarium som HSB och Svenskt Näringsliv arrangerade i går diskuterades även de system som man har använt sig av i övriga Europa. Förutom Finland har även Danmark, Tyskland, Frankrike och Belgien subventioner eller avdrag för tjänster i hemmet.

I Frankrikes fall har det lett till ökad sysselsättning och fler företag i tjänstesektorn. Men i Danmark har försöket blivit dyrt och inte lett till någon märkbar sänkning av priserna på tjänster.

Tyskland och Belgien använder sig av subventioner för att sätta långtidsarbetslösa i arbete.

Men hittills kan inget land i EU visa upp en minskning av svartjobben som en följd av avdrag eller subventioner. En av orsakerna till det tros vara att många av svartjobben utförs av personer som inte har uppehållstillstånd i landet.

I början av mars kommer den första utvärderingen av det finska försöket.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-24

Continue reading

Oppositionen kräver svensk ambassadör i Irak

Det har gått tre veckor sedan svensken Minas Al-Yousifi kidnappades i Irak. Nu höjs röster inom den svenska oppositionen som kräver att UD agerar och att regeringen öppnar ambassaden i Bagdad.

Minas Al-Yousifi, som varit försvunnen sedan den 28 januari, är partiledare för ett kristdemokratiskt parti i Irak. Hans kollega Göran Hägglund sade vid en presskonferens i går att han är mycket oroad över kidnappningen och att han förväntar sig att UD gör allt man kan för att få svensken fri.
– I det här fallet är det ett problem att Sverige inte har någon ambassadör på plats i Bagdad, sade Göran Hägglund.

Det håller folkpartiets riksdagsledamot Cecilia Wikström med om.
– Jag tycker att säkerheten har förbättrats tillräckligt för att det ska gå att öppna ambassaden, säger hon.

Cecilia Wikström är kritisk till UD:s förmåga när det gäller att hantera kidnappningar.
– I höstas såg jag med egna ögon hur UD:s tysta diplomati fungerar. Den var knäpptyst i fem månader i fallet med de fem barnen som fördes bort till Palestina. När jag åkte ner och träffade de palestinska myndigheterna kände de inte ens till fallet.
– UD har ingen metod, inget system för att hantera sådana här frågor, säger Cecilia Wikström.

På kristdemokraternas presskonferens medverkade också två av den kidnappade Minas Al-Yousifis vuxna barn. Varken de eller Göran Hägglund ville i går spekulera om vilka motiven för kidnappningen kan vara. Den enda direkta information de fått av kidnapparna är de krav som fadern i lördags läste upp i ett kort telefonsamtal.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-17

Continue reading

S-kvinnor utmanar Schyman om jämställdhet

S-kvinnorna rustar nu för att möta Gudrun Schyman och kräver att deras manliga partikamrater blir mer jämställda.
– Om det inte sker en förbättring finns risken att en del medlemmar lämnar oss för andra partier, varnar Nalin Pekgul.

Ryktet om att Gudrun Schyman ska starta ett nytt feministparti verkar ha satt fart på socialdemokraternas jämställdhetsarbete. I går presenterade det socialdemokratiska kvinnoförbundet en arbetsgrupp som ska granska jämställdheten i partidistrikten.

– Vi vet att det finns kvinnor i vårt parti som far fruktansvärt illa. Det kan handla om att de blir utfrusna, strukna från listor eller pressade att avgå, sade Nalin Pekgul som är ordförande för s-kvinnorna.

Hon ser den bristande jämställdheten i det egna partiet som ett betydligt större hot än Gudrun Schymans nätverk.

– Om vi säger en sak i Stockholm och verkligheten ser ut på ett annat sätt ute i landet, så finns risken att aktiva kvinnor i vårt parti väljer att rösta på något annat parti i rent missnöje, sade Nalin Pekgul.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog kommer den 8 mars att presentera det nätverk som hon kallar för Feministas. Nalin Pekgul ser inte det som konkurrens för s-kvinnorna.

– Marita kommer nog att behöva sitt nätverk för att kunna driva igenom de förändringar i partiet som behövs, sade Nalin Pekgul.

En av de idéer som Marita Ulvskog vill driva i sitt nätverk är skapandet av ett jämställdhetsutskott i riksdagen. Men i går riktade hennes partikamrat, jämställdhetsminister Jens Orback kritik mot förslaget.

– I regeringen arbetar vi för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla politikområden. Därför skulle det innebära ett steg tillbaka om de här frågorna bara behandlas i ett speciellt utskott i riksdagen, sade Jens Orback.

– Däremot utreder vi om det går att skapa en jämställdhetsmyndighet som skulle kunna ge anslag till olika verksamheter, sade Orback.

Gudrun Schyman är kritisk till regeringens jämställdhetspolitik.

– Jag vet att det finns många kvinnor inom socialdemokratin som är frustrerade över att det går så långsamt, säger hon.

– Den stora bristen i regeringens politik är att man inte ser helheten, utan bara talar om enskilda frågor. Om jag vill diskutera föräldraförsäkringens koppling till att kvinnor har lägre lön än män, så går det inte eftersom de frågorna ligger under olika departement, säger Gudrun Schyman.

Historikern Åsa Linderborg hävdar att Gudrun Schyman deltar i samtal om en politisk plattform för ett framtida feministparti. Hon beskriver en diskussion som har handlat om hur viktigt klassperspektivet ska vara.

– Nyligen lyckades de enas om en politisk plattform som har en vänsterprofil, säger hon.

Enligt vad DN erfar är Gudrun Schyman en av de som hårdast drivit linjen om en mindre tydlig vänsterinriktining. Syftet med det skulle bland annat vara att lättare kunna agera vågmästare i riksdagen.

Men Gudrun Schyman dementerar.

– Jag deltar inte i några sådana samtal. Däremot åker jag runt landet och möter många människor som vill diskutera hur man ska komma vidare med de här frågorna. Det här är en växande demokratirörelse, säger Gudrun Schyman.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-23

Continue reading

Feminister från s och v kämpar om väljarna

Kampen om de kvinnliga väljarna tilltar. Den 8 mars lanserar socialdemokraterna ett feministiskt nätverk, samtidigt som Gudrun Schyman fortsätter förberedelserna inför ett nytt feministiskt parti.

På fredagen tillkännagav socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog några av de punkter som hennes nätverk Feministas kommer att driva. Högre kvinnolöner och en öronmärkning av en större del av föräldraförsäkringen för pappor är några av sakfrågorna, enligt Svenska Dagbladet.

Hon plockade också upp förra vänsterledaren Gudrun Schymans förslag om ett jämställdhetsutskott i riksdagen och gjorde det till sitt eget. Jämställdhetsutskottet är tänkt att granska hur den politik som riksdagen beslutar om stämmer överens med målet om jämställdhet.

På fredagen publicerades uppgifter i Göteborgs-Posten om att Gudrun Schyman skulle presentera sitt feministiska “initiativ” samma dag som Ulvskogs nätverk, den 8 mars.

Uppgifterna kom från Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet. Enligt honom har Gudrun Schyman sedan ett par år tillbaka byggt upp ett nätverk av 1.500 personer som har för avsikt att starta det de kallar ett initiativ.
– De värjer sig mot begreppet parti eftersom det förutsätter en massa andra saker, som de inte kommer att hinna eller vilja ha på plats, som medlemmar och partistruktur, sade han till Göteborgs-Posten.

Men Gudrun Schyman gick snabbt ut och dementerade dessa uppgifter.
– Det är som vanligt rena spekulationer. Jag läser i förundran, sade hon till DN.

Hon tyckte att Marita Ulvskogs förslag om jämställdhetsutskott var positivt.
– Ju fler som jobbar åt samma håll, desto bättre. Kräv där du står, tycker jag är en bra paroll, sade Gudrun Schyman.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-19

Continue reading

Inget demokratikriterium för vapenexport

Svensk näringspolitik ska kunna motivera vapenexport, men däremot ska det inte ställas några krav på att mottagarländerna är demokratiska. Det föreslår regeringens utredare Anders Svärd.

I dag finns ett svenskt förbud mot export av vapen till länder som kränker sina medborgares mänskliga rättigheter. Men i framtiden ska exporttillstånd även kunna ges till dessa länder.

– Det rör sig då om utrustning som inte används direkt för att kränka individers rättigheter, sade utredaren Anders Svärd vid en presskonferens på tisdagen.

Enligt vad DN erfar öppnar ändringen bland annat upp för export av flygplanet Jas och Ericssons radarsystem till länder som tidigare inte varit aktuella.

Men fredsrörelsens förslag om ett demokratikriterium för vapenexport avvisas av Anders Svärd, eftersom han anser att graden av demokrati i ett land är för svårt att mäta. Samtidigt vill han göra svensk näringspolitik till ett legitimt skäl för vapenexport, något som fredsrörelsen är mycket kritisk till. Diakonias direktor Bo Forsberg skriver i ett uttalande att “trenden med en kraftigt ökande svensk vapenhandel måste stoppas”. Men det avvisas av Anders Svärd.

– Den finns en stor teknisk kompetens inom försvarsindustrin som också är viktig för civil produktion i vårt land.

Miljöpartiets riksdagsledamot Lars Ångström sitter i den nämnd som ska kontrollera svensk vapenexport. Han tror att förslaget kommer att innebära en liberalisering.

– Skillnaden mot i dag blir att om ett odemokratiskt land vill köpa till exempel ett stridsflygplan, så kommer det att bra så länge flygplanet inte används mot landets egna befolkning.

Lars Ångström hoppas att förslaget ändras, så att demokrati förblir viktigt när Sverige säljer vapen. Men även Ångström, tidigare ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, tycker att reglerna för vapenexporten behöver ändras. Vapen som behövs i de internationella EU- och FN-insatser som Sverige deltar i bör få exporteras, anser han.

– En sådan förändring hade varit rimlig, men det här förslaget innebär att försvarsindustrin får tillverka och sälja i stort sett alla sorters vapen, så länge det finns en exportmarknad för dem.

Erik Gustafsson och Ewa Stenberg

DN 2005-02-15

Continue reading

Ingen amnesti för apatiska flyktingbarn

Det blir ingen amnesti för de apatiska flyktingbarnen. Det står klart sedan moderaterna och socialdemokraterna i dag röstade emot initiativet.

Fram tills i morse var det ännu oklart om moderaterna skulle stödja förslaget om att ge de cirka 150 apatiska flyktingbarnen i Sverige uppehållstillstånd. Så blev det nu inte, eftersom moderaterna gick på socialdemokraternas linje och stoppade förslaget.

– Jag tycker att det är cyniskt att inte försöka rädda de här barnen. Moderaterna ger uttryck för en inlärd omänsklighet när de stoppar initiativet, säger Anne-Marie Ekström, riksdagsledamot för folkpartiet.

Det moderaterna motsätter sig är att det inrättas en särskild instans med läkare och andra experter som ska avgöra vilka apatiska barn som ska ha rätt att få uppehållstillstånd.

– Lag ska tolkas i domstol, inte av tjänstemän, sade Per Westberg i en kommentar till DN efter utskottssammanträdet.

Både socialdemokraterna och moderaterna ser också en risk att antalet fall kommer att mångdubblas om man ger amnesti till de barn som är sjuka nu.

– Vi vill inte hamna i ett läge där effekten blir att fler barn pressas in i den här situationen, sade Tomas Eneroth, socialdemokrat och ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Men litar du inte på läkarnas kompetens?

– Dilemmat är detsamma som med sjukskrivningsprocessen, det kommer olika intyg med olika betydelser. Jag tycker att det är myndigheterna som ska ta besluten, sade Tomas Eneroth.

Från de övriga partierna var reaktionerna starka efter beslutet.

– Det här är ett brutalt och cyniskt beslut. Läkarna är eniga om att det inte går att simulera svår apati, sade Kalle Larsson från vänsterpartiet.

Även regeringens andra samarbetsparti var kritiskt.

– Jag tycker att det är bedrövligt att vuxna människor träter medan barn sondmatas. Vi har som politiker en plikt att följa barnkonventionen, sade Mona Jönsson från miljöpartiet.

Erik Gustafsson

DN 2005-02-18

Continue reading