“300.000 har dödats i Darfur”

En brittisk rapport uppskattar antalet dödade i Darfur till över 300.000. Siffran är fyra gånger högre än tidigare beräkningar och den parlamentariska kommittén bakom rapporten kräver nu hårdare sanktioner mot Sudan.

De brittiska parlamentsledamöter som utrett situationen i Darfur riktade på onsdagen även hård kritik mot världssamfundet för att ha reagerat "skandalöst ineffektivt" på krisen i västra Sudan.

I sin rapport uppger de att 300.000 människor har dödats i konflikten sedan den bröt ut 2003, en siffra som är betydligt högre än vad FN tidigare rapporterat.

Enligt rapporten beror skillnaden delvis på att FN:s världshälsoorganisation, WHO, bara räknat våldsrelaterade dödsfall i flyktingläger och inte tagit med det våld som skett på landsbygden. De nya siffrorna bygger i stället på uppgifter från Jan Egeland, chef för FN:s katastrofbistånd, som nyligen besökte Sudan.

De brittiska parlamentarikerna likställer händelserna i Darfur med ett folkmord och de lägger huvuddelen av ansvaret på den sudanesiska regeringen.

- Nu måste det internationella samfundet ta sitt ansvar och omedelbart ingripa för att skydda folket i Darfur, krävde kommitténs ordförande, Tony Baldry.

Men än så länge har FN:s säkerhetsråd inte kunnat enas om att kalla situationen i Darfur för ett folkmord. En sådan resolution skulle tvinga medlemsländerna i FN att ingripa, vilket gör frågan diplomatiskt känslig.

- Efter folkmordet i Rwanda för tio år sedan sade världen "aldrig mer". De orden borde betyda någonting, sade Tony Baldry till BBC.

FN:s säkerhetsråd beslutade på tisdagskvällen om begränsade sanktioner mot Sudan. Det innebär reseförbud och frysning av tillgångar för de enskilda individer som bryter mot vapenvilan och är ansvariga för övergrepp på civilbefolkningen i Darfurprovinsen.

Sudans regering förbjuds också att göra militärflygningar i Darfur och måste meddela säkerhetsrådet innan den skickar militärutrustning till regionen.

Men den brittiska kommittén bakom onsdagens rapport anser att åtgärderna kommer för sent och inte går tillräckligt långt. Parlamentsledamöterna kräver hårdare sanktioner, ett utökat vapenembargo mot Sudan och att krigsförbrytare ska ställas inför den internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Erik Gustafsson

DN 2005-03-24