Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Krav på att läsa mejl efter arbetstid förbjuds

En ny lag i Frankrike ska ge anställda rätt att ”koppla ned” och slippa krav på att läsa e-post och andra meddelanden efter arbetstid. Men lagen är omstridd och det finns olika åsikter om den verkligen kommer att få något reellt genomslag.

Klockan är strax efter sju en blåsig och råkall januarikväll i finanskvarteren i La Défense i västra Paris. En strid ström av välklädda tjänstemän är på väg hem efter arbetsdagen. Än lyser det i många fönster i de höga kontorsskraporna.

– Arbetet tar inte nödvändigtvis slut bara för att vi går hem. Det händer ofta att cheferna skickar meddelanden på ”Wechat” (en kinesisk motsvarighet till Whatsapp). Det kan vara klockan 11 en lördagskväll, men jag förväntas ändå svara på en gång, säger Emmanuelle Foulon, som är affärsjurist på ett kinesiskägt energibolag.

– Det är svårt att stänga av. Jag har tre nära vänner som gått in i väggen och varit sjukskrivna i flera månader.

Medan Emmanuelle Foulon visar appen i telefonen skakar hennes vän Philippe Viart på huvudet och säger:

– Många företag här har en sådan kultur, och det får människor att må dåligt. Det går inte att vara uppkopplad jämt! Så rent principiellt tror jag att den nya lagen är bra och behövs. Men jag tror inte att utformningen av den är tillräckligt tuff. Jag tror inte att den räcker till, helt enkelt.

Det var den 1 januari i år som den nya lagen trädde i kraft, lagen som ska ge anställda en ”rätt till nedkoppling” (droit à la déconnexion). Bakgrunden är studier som visat att 12 procent av den arbetsföra befolkningen i Frankrike lider av utmattningssymptom, samtidigt som 37 procent kollar mejl eller andra meddelanden utanför arbetstid.

Nu måste alla företag med fler än 50 anställda inleda förhandlingar med fackföreningar för att klargöra hur kommunikationen får ske efter arbetstid. I de fall då inget avtal nås – eller då det inte finns någon lokal fackklubb, vilket är långtifrån ovanligt i Frankrike – är företaget skyldigt att ta fram ett policydokument på egen hand.

Även i anställningskontrakt ska det framgå vad som förväntas av arbetstagaren vad gäller e-post och meddelanden efter arbetstid.

Lagen välkomnas av de franska fackförbunden, som under lång tid har larmat om växande ohälsa kopplat till stress i arbetslivet. Men frånvaron av sanktioner för de arbetsgivare som inte går åt rätt håll har väckt kritik.

Samtidigt varnar arbetsgivare för att franska arbetares produktivitet kan minska om de inte kan använda den nya tekniken fullt ut.

Xavier Zunigo är sociolog och leder det franska forskningsinstitutet Aristat. Han har viss förståelse för båda sidors invändningar, men betonar att mycket handlar om på vems villkor arbetet sker.

– Vi vet genom forskning att autonomi och möjlighet att påverka den egna arbetssituationen är viktigt för välmående på arbetsplatsen. Så att du svarar på mejl när du pendlar till jobbet eller arbetar hemma ibland är inte nödvändigtvis något negativt. Problemen uppstår när detta blir ett krav från arbetsgivaren, säger Xavier Zunigo.

Han har i flera studier konstaterat att det är ett utbrett problem i Frankrike i dag.

– Ofta krävs både en förändring av företagsledningens syn på arbetet och att de anställda lär sig att ha viss självdisciplin. Det är inte en enkel uppgift. Ett sätt kan vara tekniska lösningar, där man helt enkelt gör det omöjligt att mejla eller skicka meddelanden efter arbetstid, säger Xavier Zunigo.

Flera stora bolag har sedan tidigare vidtagit åtgärder. Det franska försäkringsbolaget Axa ger anställda rätt att strunta i e-post som anländer efter arbetstid. I Tyskland har Volkswagen ett system som stoppar e-post till vissa kategorier anställda utanför arbetstid, medan Daimler har infört en frivillig fuktion som raderar mejl som anländer under ledighet.

Andra företag har inlett experiment med exempelvis ett avskaffande av funktionen ”svara alla” i mejlprogram.

– Men jag tror att någon typ av sanktioner mot de som inte vidtar konkreta åtgärder skulle behövas, säger Xavier Zunigo.

Sara Thomée, psykolog och forskare i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, ser positivt på den nya franska lagens krav på en uttalad policy.

– Det kan vara viktigt att arbeta fram hälsosamma normer och att det är uttalat vad som gäller. I dag är det ofta oklart vad som förväntas av en arbetstagare när man får ett mejl eller meddelande efter arbetstid, säger Sara Thomée.

– En central sak att komma ihåg är att vi är biologiska varelser med ett behov av återhämtning. Det finns mycket forskning som visar att vi går upp i höga stressnivåer när vi arbetar, och att vi sedan behöver koppla bort och gå ned i varv igen – helst varje dag, säger Sara Thomée.

Utöver bristande återhämtning finns också ett annat problem med att ständigt ta med jobbet hem – att det blir svårare att separera jobb och privatliv.

– Det kan bli konflikt mellan rollerna. Det kan vara svårt att lyssna på vad barnen upplevde skolan samtidigt som man skriver ett avancerat jobbmejl, något som kan ställa till problem och skapa mer stress och belastning, säger Sara Thomée.

Erik de la Reguera

http://www.dn.se/nyheter/varlden/krav-pa-att-lasa-mejl-efter-arbetstid-forbjuds/

You may also like...