Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Studerat italienska i Turin

Bild från studiesalen i Turin.
Foto: Erik de la Reguera

Efter två veckors studier vid Ciao Italy Torino i Turin känner jag mig nu kapabel att arbeta/läsa/intervjua även på italienska (åtminstone för det grundläggande). Det ni! 🙂

Tackar min utomordentliga lärare Alice Ribul för hennes yrkesskicklighet och lyhördhet, och Journalistfonden för vidareutbildning för stipendiet. #Italien #Torino

You may also like...