Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Ministern: Brexit är inte vad skottarna röstade för

Skottland förbereder en ny folkomröstning om självständighet. Anledningen: Storbritanniens utträde ur EU.
– Vi kan inte utgå från att skottarnas uppfattningar i dag är desamma som de var för två år sedan, säger Skottlands regeringschef Nicola Sturgeon.

Det var vid det skotska nationalistpartiet SNP:s kongress i Glasgow som försteminister Nicola Sturgeon gjorde det oväntade utspelet.

– Om det visar sig nödvändigt kommer jag inte att tveka att ge Skottland möjlighet att ta ställning till självständighet innan Förenade kungadömet lämnar EU. I dag kan jag bekräfta att en proposition om en folkomröstning om självständighet läggs fram för förhandlingar i nästa vecka, sade Nicola Sturgeon, som möttes av stående ovationer av sina partikamrater.

Så sent som 2014 röstade en klar majoritet av skottarna mot självständighet. Än är det också långt­ifrån säkert att det blir någon ny folkomröstning.

Men Nicola Sturgeon, som är populär i Skottland, tycks ha bestämt sig för att sätta så press på Storbritanniens konservativa premiärminister Theresa May:

– Lyssna noga, fru premiärminister: om du inte tror att jag menar allvar när jag säger att jag kommer att göra vad som krävs för att skydda Skottlands intressen – tänk om! Ett Storbritannien utanför EU:s inre marknad – isolerat, inåtblickande, med ökande arbetslöshet och minskande investeringar – är inte det land som det Skottland röstade för att stanna kvar i 2014, sade Sturgeon.

De skotska nationalisternas argument för en ny folkomröstning är enkelt: nästan två av tre väljare i Skottland (62 procent) röstade för att stanna kvar i EU, medan det totalt sett i Storbritannien blev 52 procent för ett utträde.

Men om SNP ska ta Skottland ur Storbritannien i en folkomröstning måste de övervinna en rad hinder.

Dels måste en sådan folkomröstning formellt godkännas av Storbritanniens regering, något May antytt att hon inte nödvändigtvis gör.

Dels måste Nicola Sturgeon och hennes parti övertyga sitt eget folk. Enligt de flesta opinionsmätningarna är fortfarande motståndet mot att lämna Storbritannien starkt.

Anledningen är framför allt ekonomin. Det låga världsmarknadspriset på olja har slagit hårt mot Skottland och i nuläget skulle en självständighet sannolikt leda till kraftiga nedskärningar i statsbudgeten.

– Oljepriset kommer även fortsatt att vara viktigt. Men om det går så långt som till en andra folkomröstning, tror jag ändå inte att det blir en lika effektiv skrämselfaktor som för två år sedan, säger Anand Menon, professor i statsvetenskap vid King’s College i London, till DN.

Flera rapporter om ekonomiska risker med Brexit har lett till braskande rubriker i brittisk press.

– I det läget växer kraven på en ny folkomröstning inom Nicola Sturgeons nationalistparti. Men jag får intrycket av att hon trots allt går ganska försiktigt fram. Hon nämner opinionsmätningarna, att det är viktigt att få med sig folk, och hon väljer att inte sätta något datum för folkomröstningen, säger Anand Menon.

Samtidigt bidrar även Theresa May till att trappa upp tonläget.

– Det är väldigt mycket positionerande just nu. Vid Theresa Mays linjetal härom veckan gjorde hon en politisk poäng av att betona att hela Storbritannien kommer att lämna EU tillsammans, och att hon inte tänker tillåta några särskilda förhandlingar om Skottlands status. Det har provocerat skottarna, och det är det som Nicola Sturgeon svarar på nu, säger Anand Menon.

Erik de la Reguera

Fakta:

I Skottlands folkomröstning om självständighet 2014 röstade 55 procent nej och 45 procent ja.

Nationalistpartiet SNP menar att läget nu förändrats så dramatiskt av Storbritanniens beslut att lämna EU, att det kan vara dags för en ny omröstning. Anledningen är främst att en klar majoritet av skottarna röstade för att stanna kvar i unionen.

En ny folkomröstning om självständighet är i så fall tänkt att äga rum innan Storbritannien lämnat EU, vilket enligt nuvarande tidsplan ska ha skett senast våren 2019.

DN

Publicerat i DN den 14 oktober 2016.

You may also like...