Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Snowden erbjuds asyl i Sydamerika

MEXICO CITY. Som första stater i världen har Venezuela, Nicaragua och Bolivia förbehållslöst erbjudit den tidigare NSA-medarbetaren Edward Snowden asyl. Frågan är bara hur han ska kunna lämna Ryssland och korsa Atlanten utan att bli gripen av USA och dess allierade.

– I egenskap av statschef i Venezuela har jag beslutat ge Edward Snowden asyl, så att han kan undkomma de förföljelser som han utsatts för efter att ha avslöjat USA:s spioneri mot resten av världen, sade Venezuelas president Nicolás Maduro natten till lördagen i samband med firandet av landets nationaldag.

Kort därefter förklarade även Nicaraguas president Daniel Ortega och Bolivias Evo Morales att deras regeringar är beredda att ge Snowden en fristad.

– Om omständigheterna tillåter tar vi gärna emot Snowden och ger honom asyl, sade Ortega.

Beskedet slog ned som en bomb i Latinamerika, där många av de USA-kritiska vänsterregeringarna gått som katten kring het gröt i Snowdenärendet – i synnerhet efter den styvmoderliga behandling som Bolivias president Evo Morales utsattes för tidigare i veckan när han var på väg hem från ett oljemöte i Moskva.

På grund av misstankar om att Snowden kunde finnas ombord nekades då Morales tillträde till Frankrikes, Spaniens, Italiens och Portugals luftrum. Det bolivianska presidentplanet blev strandsatt i Wien i 13 timmar – något som Unasur, Sydamerikas motsvarighet till EU, fördömt som ett brott mot internationella konventioner.

Frågan är nu hur den 30-årige före detta NSA-medarbetaren ska kunna lämna transithallen på Moskvas flygplats och flyga över Atlanten till de länder som erbjuder honom en fristad.

Regeringen Obama har hittills inte kommenterat asylerbjudandena. Men efter incidenten tidigare i veckan torde det stå klart att inte ens di­plomatflaggade plan kan vara säkra på att nå sina destinationer med Edward Snowden ombord.

I går meddelade Wikileaks därför att organisationen sökt asyl för Snowdens räkning i ytterligare sex länder utöver de 21 som tidigare offentliggjorts. Vilka stater det rörde sig om hemlighölls.

Sedan tidigare har Rysslands president Vladimir Putin erbjudit Snowden en fristad, men bara under förutsättning att han slutar upp med de offentliggöranden av amerikansk signalspaning som lett till jakten på honom. Snowden har dock tackat nej.

Den saken ändras knappast av att den ryska spionen Anna Chapman i förrgår erbjöd sig att gifta sig med honom. I praktiken skulle ryska myndigheter sannolikt ändå kräva ett stopp för publiceringarna för att ge Snowden uppehålls­tillstånd.

Erik de la Reguera

You may also like...