Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Löfven: En naivitet vad gäller outsourcning

PARIS. Statsminister Stefan Löfven besökte på måndagen Paris, där han tvingades bemöta nya uppgifter om Transportstyrelsens it-haveri.

– Vi måste göra en genomlysning av hur det ser ut och vad som eventuellt behöver förändras på andra myndigheter. Det har nog funnits en naivitet under för lång tid vad gäller outsourcning, säger Löfven till DN.

Statsbesöket i Frankrike var tänkt att handla om frågor som jobbskapande, migration, säkerhetspolitik och handelsutbytet mellan de båda länderna.

Men efter mötet med president Emmanuel Macron tvingades Stefan Löfven återigen svara på frågor om Transportstyrelsen och regeringens hantering av it-haveriet på myndigheten.

Från vem och i vilket sammanhang fick du först information om haveriet på Transportstyrelsen?

– Jag fick information i januari 2017 av min statssekreterare Emma Lennartsson, som jag sagt förut. Exakt i vilket sammanhang minns jag inte, men det var inte tillsammans med andra ministrar, säger Stefan Löfven till DN.

Det har gått mer än sex månader sedan du informerades. I dag avslöjar DN att icke-säkerhetsklassad personal i Rumänien fortfarande hanterar system med känslig information om många svenskars hälsa – däribland läkarintyg. Vad anser du om det?

– Det var det Transportstyrelsen sa för en vecka sedan: att ett reparationsarbete pågår. En stor del är klar, och en del är kvar att göra under hösten.

Är du nöjd med att det tagit så pass lång tid?

– Det är svårt att sätta sig in exakt i vad som behöver göras för att reparera detta. De arbetar utifrån sina förutsättningar och de har ingen anledning att dra ut på detta.

Regeringskansliet ska så sent som i förra veckan ha skickat mejl till en rad svenska myndigheter med frågor om it-säkerhet, uppger SVT. Litar du på att andra myndigheter i Sverige nu har kontroll över känslig information?

– Den här outsourcningen har pågått sedan den förra regeringsperioden. Vi kan inte se att de riktlinjer som Riksrevisionen faktiskt rekommenderade då någonsin blev av. Då måste vi göra en genomlysning av hur det ser ut nu och vad som eventuellt behöver förändras, och det är det vi gör. Det har nog funnits en naivitet under för lång tid vad gäller outsourcning.

It-skandalen på Transportstyrelsen ska hastigt ha berörts vid Löfvens möte med Frankrikes president Emmanuel Macron, enligt statsministern, men fokus i samtalen ska ha legat på tillväxtskapande åtgärder, innovation, EU:s gemensamma flyktingpolitik och klimatet.

Vid pressträffen efter mötet nämnde Macron den svenska modellen för social välfärd som en inspirationskälla, och Löfven fick Macrons stöd för det internationella initiativet Global Deal som syftar till att förbättra sociala villkor för arbetare runt om i världen.

– Vi har nog aldrig haft så goda relationer mellan våra två länder – och det handlar också om en god personlig relation, sa Löfven, som fick ett löfte om att Macron kommer till Göteborg för regeringens sociala toppmöte i höst.

Från fransk sida handlade samtalen mycket om att säkra svenskt stöd för Macrons ambitiösa reformagenda för EU-samarbetet. En del i det är ett utökat försvarssamarbete, något som Stefan Löfven ställer sig positiv till och tidigare sagt skulle kunna ge ökade möjligheter för svensk vapenexport.

Erik de la Reguera

Publicerad i DN den 31 juli 2017.

You may also like...