Dramatisk stormning i jakten på knarkligor

MEXICO CITY. Dramatiska scener utspelade sig i går i Rio de Janeiro när den brasilianska polisen fortsatte insatsen mot brottssyndikatet Comando Vermelho. Den fattiga stadsdelen Alemão stormades, men gängmedlemmarna där lyckades retirera. Samtidigt ifrågasatte Amnesty International polisledningens metoder.

Omkring 2 600 poliser deltog på söndagen i stormningen av Alemão, Rio de Janeiros största och kanske mest ökända fattigkvarter, eller ”favela”. Helikoptrar cirklade lågt över plåttaken och tungt beväpnade poliser rusade från gathörn till gathörn i de smala gränderna. Områdets 400 000 invånare tvingades huka i sina hem.

Det var till Alemão som de flesta av Comando Vermelhos medlemmar flydde när en annan favela, Vila Cruzeiro, intogs av polis tidigare i veckan. Efter det slog ordningsmakten en järnring kring Alemão och uppmanade de kriminella att lägga ned vapnen.

Men när tidsfristen gick ut hade bara ett trettiotal lytt uppmaningen. Polisen förväntade sig därför intensiva eldstrider i samband med stormningen. Men den här gången behövde inte marinens pansarfordon sättas in för att forcera brinnande barrikader. Comando Vermelhos män retirerade – och polisledningen utropade sig till ”segrare”.

På söndagseftermiddagen gick polis från hus till hus och gjorde husrannsakningar. På frågan om man hade laglig grund för detta eller om det i praktiken rörde sig om hemfridsbrott, gavs undvikande svar.

Myndigheterna föreföll fast beslutna att krossa de gäng som tänt eld på omkring hundra bilar och bussar i staden den senaste veckan.

Människorättsorganisationen Amnesty International kritiserade dock att civila finns bland de drygt 30 människor som dödats. Organisationen påpekade att en liknande polisoperation i Alemão 2007 bara gav kortvariga effekter. För när polisen lämnade området kunde Comando Vermelho återta kontrollen.

Amnesty uppmanade därför den tillträdande presidenten Dilma Rousseff att satsa mindre på repressiva åtgärder och mer på ett långsiktigt förebyggande arbete.

Erik de la Reguera

Brasilien vill minska gängens makt

De senaste oroligheterna i Rio de Janeiros slumområden började för en vecka sedan, då medlemmar i de annars konkurrerande knarksyndikaten Comando Vermelho (Röda kommandot) och Amigos dos amigos (Vännernas vänner) gjorde gemensam sak och satte eld på mängder av bilar och bussar.

Mycket tyder på att detta var ett slags svar på myndigheternas försök att minska gängens makt över fattigkvarteren inför VM i fotboll 2014 och OS 2016. Särskilt en ny typ av förebyggande polis, som stationerats i ett tiotal av Rios flera hundra fattigkvarter, verkar ha hotat maffians intressen.