Oväntad återkomst höjer insatser i Honduras

LA PAZ. Honduras president Manuel Zelaya, som tidigare i år greps och skickades ut ur landet av militär, lyckades på måndagen återvända under dramatiska former och få en fristad på Brasiliens ambassad i Tegucigalpa. Den nya regimen i landet har hittills svarat med att införa utegångsförbud och stänga alla flygplatser.

I en högst oväntad men spektakulär comeback mötte Manuel Zelaya tusentals av sina anhängare i Tegucigalpa sent på måndagseftermiddagen lokal tid. Efter nära tre månader i påtvingad exil stod han plötsligt där, inne på det brasilianska ambassadområdet, och lovade att kuppregimen aldrig mer skulle bli av med honom.

- Fosterland, återinsättande eller döden! ropade Zelaya till den jublande folkmassan.

I möten med internationell press var han strax därefter noga med att säga att han framför allt vill få i gång den strandade dialogen med regimen i landet.

Det är fortfarande oklart hur Zelayas lyckats ta sig över gränsen, för att inte tala om hur han kunde passera militärens alla checkpoints. Själv hävdar han att resan tagit över femton timmar, att han använt en rad olika transportmedel och färdats ”över stig och berg”.

Han var dock noga med att påpeka att han agerat helt på egen hand, något som också Brasiliens regering understrykte på måndagen. Men de utfästelserna ställer sig Michelettiregimen i Honduras skeptisk till.

- Zelaya rör sig inte ur fläcken utan Hugo Chávez stöd! sade en uppenbart irriterad Roberto Micheletti, som i slutet av juni i år utsågs till president av landets parlamentet efter kuppen mot Zelaya.

Michellettiregimens omedelbara reaktion blev också hård: utegångsförbud infördes i hela landet på måndagskvällen, alla flygplatser stängdes och natten till tisdagen sattes också vägspärrar upp på alla vägar kring Tegucigalpa för att hindra Zelayas supportrar att ta sig in till staden.

I skarpa ordalag manade regimen den brasilianska ambassaden att ta ett snabbt beslut om Zelaya ska få asyl. Om så inte är fallet bör han överlämnas till myndigheterna för att ställas inför rätta, förklarade Michelletti.

Men det stod samtidigt klart att pressen på den nya regimen ökar snabbt. Brasiliens president Lula da Silva var en av många statschefer som på måndagen krävde ett återupptagande av dialogen mellan parterna.

- Jag tror att Zelayas närvaro i Honduras, tillsammans med det internationella samfundets åtgärder, kan bidra till samtal som leder till en snabb lösning på konflikten, sade han.
Även USA:s utrikesminister Hillary Clinton manade till förhandlingar.

- Det är av största vikt att en dialog nu inleds, så att det skapas en kommunikationskanal mellan president Zelaya och de facto-regimen i Honduras, sade Clinton i New York.

Något återupptagande av de förhandlingar som i juli leddes av Costa Ricas president Oscar Arias är dock inte aktuellt, enligt Michelletti.

- Arias har absolut ingenting med denna konflikt att göra, förklarade de facto-presidenten i en teveintervju sent på måndagskvällen.

Zelayas oväntade återvändande kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt för Michellettis regering. Om bara ett par månader ska presidentval hållas i landet, ett val som många vänsterregeringar i regionen stämplat som illegitimt, men som Michellettis allierade i företagareliten, katolska kyrkan och militären hoppas ska bryta Honduras internationella isolering. Nu har insatserna höjts betänkligt inför detta val.

Erik de la Reguera