Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Zelaya korsade ”stängd” Hondurasgräns

MEXICO CITY. Honduras avsatte president Manuel Zelaya lyckades sent på fredagskvällen svensk tid korsa gränsen till sitt hemland, trots att kuppregimen utlyst utegångsförbud och gett militären order om att stänga gränsövergångarna till Nicaragua.

Omgiven av hundratals sympatisörer och ett massivt pressuppbåd vandrade Manuel Zelaya till fots över gränsen vid Las Manos i Nicaragua. Det hade då föregåtts av en längre förhandling med den militäre befälhavaren på den honduranska sidan gränsen.

-Han sade åt mig att jag inte får korsa gränsen. Men ni ser ju själva – det är klart att jag kan det! Jag tror att militärerna har förstått att de inte kan regera det här landet med folket mot sig. Vi är här i fredliga avsikter, sade Zelaya till tevekanalen Telesur strax efter att han klivit över den kedja som markerade gränsen vid halvelvatiden svensk tid.

Stämningen var dock fortsatt spänd på fredagskvällen. Tungt beväpnad militär blockerade vägen innanför gränsen och Zelaya fortsatte på telefon förhandla med höga officerare för att få tillstånd att återförenas med sin familj, som otåligt väntade på andra sidan avspärrningarna.

Inga garantier fanns för att Zelaya inte skulle gripas – tvärtom. Michelettiregimen har allt sedan statskuppen ägde rum den 28 juni försäkrat att han kommer att ställas inför rätta om han skulle återvända från sin påtvingade exil.

Det mesta tydde därför på att Zelaya skulle tvingas återvända till Nicaragua efter det korta besöket på honduransk mark.

Den nya regimen utlyste utegångsförbud i samtliga gränsprovinser i Honduras på fredagen, militären blockerade vägarna från Tegucigalpa och många anhängare till Zelaya hindrades från att ta sig till gränsen med motorfordon.

Men tusentals personer fortsatte till fots och samlades i närheten av övergången, där militären upprättat en järnring med krypskyttar och kravallstaket. Mindre sammandrabbningar rapporterades.

Parallellt anordnades en manifestation till stöd för den nya regimen i landets andra stad San Pedro Sula.

Erik de la Reguera

DN 2009-07-25

You may also like...