Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Hårt slag för Calderóns drogkrig

Juan Camilo Mouriños död är ett oerhört slag mot president Calderón.

Inrikesministern, eller "secretario de gobernacion" som titeln lyder på spanska, har en väldig makt i Mexiko - i praktiken rör det sig om motsvarigheten till en premiärminister eller vicepresident.

Och mot bakgrund av det pågående kriget mot knarkmaffian är det svårt att se gårdagens märkliga flygkrasch i centrala Mexico City som något annat än ett attentat, även om vi så klart måste invänta utredningens resultat.

Men om det rör sig om ett attentat (i så fall troligen utfört av någon av kartellerna) kan det avsedda budskapet knappast feltolkas av Calderón. Om inrikesministern kan dödas, är ingen säker. Inte ens presidenten.

Ensam på toppen kan Calderón då i desperation komma att utlysa undantagstillstånd i vissa delar av landet och beordra än massivare arméinsatser där vem som helst kan råka illa ut.

Det är onekligen ett obehagligt scenario. Och (återigen, om det var ett attentat) de ansvariga kan mycket väl vara ute efter att provocera fram just en sådan reaktion.

You may also like...