“Makten ­förskjuts till Asien”

Roberto Russel, professor i internationella relationer vid Torcuato Di Tella-universitetet berättar för Erik de la Reguera hur han tror att USA:s roll som världens enda supermakt kommer att förändras efter presidentvalet.

"Det är uppenbart att alltmer makt håller på att förskjutas till Asien, även om vi lugnt kan räkna med att USA förblir världens enda supermakt i åtminstone tio år till. Vare sig utgången i det stundande presidentvalet eller den pågående ekonomiska krisen påverkar den processen i nämnvärd omfattning.

I Latinamerika har USA successivt börjat dra sig tillbaka. Den norra delen av regionen, som ligger i USA:s närhet - Mexiko, Centralamerika, Karibien och även Colombia - ses fortfarande som strategiskt viktig, men i övriga Sydamerika har USA lämnat utrymme för mer autonomi.

Den amerikanska Monroedoktrinen från 1823 är därför i praktiken avskaffad, och när USA:s
militärbas i Ecuador stänger nästa år kommer inga amerikans-ka baser att finnas kvar söder om Colombia.

Samtidigt har denna sydliga region betydligt mer diversifierade handels- och migrationsmönster än till exempel Mexiko, vilket underlättat det integrationsarbete som nu tagit sig uttryck i grundandet av Sydamerikas motsvarighet till EU, Unasur."

DN 2008-10-12