Epidemier sprids i Haiti

BUENOS AIRES. En dryg månad efter att de förödande tropiska stormarna dragit förbi, råder fortfarande stor nöd i Haiti. Dödssiffrorna stiger för var dag, hungersnöd är nära och hjälporganisationer säger till DN att epidemier nu börjat sprida sig.

Den officiella dödssiffran efter ovädren "Fay", "Gustav", "Hanna" och "Ike" har nu stigit till 793 i Haiti. Men räddningsinsatsen går långsamt och mörkertalet befaras vara stort.

- Det sägs att regeringen fått mångmiljonbelopp i katastrofbistånd från bland andra Venezuela. Men här på marken syns ingenting av det, säger Stephane Goriely, som leder Läkare utan gränsers
insats i den hårt drabbade staden Gonaives i norra Haiti, till DN.

FN-trupper och olika hjälporganisationer försöker undsätta befolkningen, sedan tiotusentals människor blivit hemlösa och deras hus översvämmats av vatten och lera som dragits ned från bergen av de kraftiga regnen.
Många sökte först en tillflykt i skolor och kyrkor. Men nu har de tvingats ut på gatorna, sedan regeringen försökt tömma skolorna inför skolstarten i går.

- Många har inte någonstans att ta vägen. De tvingas återvända till sina hus, sova i leran och dricka av det dyiga vattnet, säger Stephane Goriely, som också berättar att Läkare utan gränsers mobila team häromdagen nådde fram till flera isolerade byar som inte fått någon hjälp över huvud taget.

- Allt fler av patienterna på vårt fältsjukhus visar tecken på undernäring. Och situationen förvärras snabbt, säger han.
Även på andra håll i Haiti är situationen allvarlig. I Carrefour, en förort till huvudstaden Port-au-Prince, har malaria- och tyfusepidemier brutit ut.

- Ett sextiotal barn på det barnhem vi driver har insjuknat. Orsaken är att många i förorten inte har tillgång till rent vatten, varför de tvingas dricka av det smutsiga vattnet som rinner längs gatorna, säger Dennis Thern, som arbetar för hjälporganisationen Hoppets stjärna.

- De flesta vägar är röjda nu, men det beror inte på några insatser från regeringens sida, utan på att lokalbefolkningen tagit saken i egen hand, säger Dennis Thern till DN.

Den erkänt korrupta byråkratin i Haiti fortsätter med andra ord att lägga hinder i vägen för hjälpen till de nödställda. Det är ett viktigt skäl till att FN hittills bara fått in omkring en tiondel av de 108 miljoner dollar som man vädjat om.

Många medlemsländer är helt enkelt rädda för att pengarna ska försvinna ned i giriga politikers och byråkraters fickor. Och medan hjälpen dröjer förvärras situationen snabbt.

Erik de la Reguera

DN 2008-10-07