Spänt lugn i Venezuela under folkomröstningen

CARACAS. När vallokalerna i Venezuela öppnade på söndagsmorgonen rådde ett spänt lugn i huvudstaden Caracas. Drygt 16 miljoner röstberättigade gick till valurnorna för att avgöra ödet för den nya "socialistiska" författning som Hugo Chavez vill driva igenom.

Den nya grundlagen, som har arbetats fram av det Chaveztrogna parlamentet under de senaste månaderna, innebär stora förändringar för befolkningen i Latinamerikas oljerikaste land.

Bland annat slopas gränsen för hur länge en president kan sitta kvar, vilket skulle ge Chavez rätt att ställa upp i presidentvalet 2012.

Presidenten får också kontroll över riksbankens stora valutareserv och Venezuela blir en "socialistisk, bolivarisk republik".

De senaste dagarnas har rykten om en nära förestående statskupp har gjort det redan hårt polariserade Venezuela än mer explosivt.

President Hugo Chavez upprepade på lördagen sina anklagelser mot USA:s regering, som han menar ligger bakom kupplanerna.

- Oljeleveranserna till USA kommer att dras in om våldsamheter utbryter efter folkomröstningen, sade Chavez vid en presskonferens på lördagskvällen.

Han hävdar att ett CIA-dokument ska ha beslagtagits av Venezuelas säkerhetstjänst som drar upp detaljerade riktlinjer för hur anarki ska provoceras fram efter folkomröstningen.

Samtidigt anklagar oppositionen i landet Chavez för att ha drivit igenom folkomröstningen i strid mot lagen, eftersom ändringarna är så stora att de borde ha föranlett val till en grundlagsförsamling.

Den nya grundlagen innehåller också flera reformer som tilltalar Chavez kärnväljare i de fattiga förstäderna och på landsbygden:

Alla garanteras rätt till fri sjukvård, sex timmars arbetsdag införs och en särskild fond bildas för att ge stöd till arbetslösa och sjuka.

Människorättsorganisationer uttrycker oro över att presidenten får rätt att införa undantagslagar i krissituationer, något som skulle upphäva medborgarnas grundläggande rättigheter.

Chavez har de senaste veckorna fått kämpa hårt för att mobilisera sina kärnväljare.

Många har sett med viss skepsis på presidentens planer på att samla allt större makt i sina händer, och en växande proteströrelse på landets universitet har gett oppositionen vind i seglen.

I sluttampen av valrörelsen förefaller dock Chavez ha lyckats återta initiativet. Från att ha slagit ur underläge ger nu flera opinionsinstitut ett knappt övertag till presidentens ja-sida.

Erik de la Reguera

DN 2007-12-02