Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Forskare: EU vållade fler än tusen migranters död

EU:s ledare tog beslut om att trappa ned räddningsinsatserna på Medelhavet, väl medvetna om riskerna. Följden blev fler än 1 500 migranters död mellan januari och april 2015, enligt en ny och kritisk rapport från en grupp forskare vid University of London.

Sommaren 2014 var det Italien som ledde räddningsinsatserna i Medelhavet. Landets kustbevakning och sjöräddning fick dra ett tungt lass inom ramen för  insatsen ”Mare Nostrum”, och irritationen växte i Rom över att de andra EU-länderna inte bidrog med fartyg, pengar eller personal.

Till slut ställde Italien ultimatum – och i oktober 2014 togs beslut om att ersätta den tidigare räddningsoperationen med en EU-ledd räddningsinsats som fick namnet Triton.

Men Triton var till en början betydligt mindre ambitiös än den italienska insatsen. Räddningsfartygen var färre, och de gavs order att hålla sig på mycket större avstånd från Libyens kust.

Skillnaden för en migrant i en ostadig båt blev åtskilliga timmar eller rent av dagar innan räddningen kom. Kritik framfördes av människorättsorganisationer. Även EU:s gränsmyndighet Frontex varnade i ett internt dokument för att:

”…om inte tillbakadragandet av fartyg från området planeras väl och kommuniceras i god tid, kommer det sannolikt att leda till ett ökat antal dödsfall.”

Frontex menade att man borde överväga att utvidga räddningsområdet till de sydligare områden där de italienska fartygen tidigare plockat upp migranter. Men så skedde inte, eftersom man ville avskräcka migranter. Det skriver en grupp forskare vid University of London i rapporten ”Death by Rescue”, som baseras på delvis nytt material från EU-organ.

När Triton inleddes skrev Frontex exempelvis i ett dokument att:

”…det faktum att räddningsoperationer bara kommer att äga rum inom vårt operationsområde kan få en avskräckande effekt på smugglarnätverk och migranter som reser från Libyens och Egyptens kust, eftersom de nu måste färdas i bra väder och ha med i beräkningen att det tar flera dagar innan de kan bli räddade eller upplockade.”

Enligt forskarna bakom rapporten visar detta och andra dokument att EU:s högsta ledning var medveten om riskerna med den minskade räddningsinsatsen omeprazole dr 40 mg.

Under de första fyra månaderna 2015 drunknade sedan fler än 1 600 människor i Medelhavet, merparten i närheten av Libyens kust. Det kan jämföras med 61 dödsfall under samma period 2014, då den italienska räddningsoperationen pågick.

Enbart i april 2015 omkom fler än 1 200 migranter, vilket ledde till medial uppmärksamhet och ett krismöte där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker erkände att det varit ”ett allvarligt misstag” att avsluta ’Mare Nostrum’ på det sätt som skett.

I rapporten konstaterar dock forskarna att ordet ”misstag” är felanvänt i det sammanhanget.

Sedan början av maj 2015 är räddningsinsatsen Triton kraftigt utbyggd.

Erik de la Reguera

Publicerat i Arbetet Global den 19 april 2016.

You may also like...