Pressfrihet under hot med Correa vid makten

MEXICO CITY. Ökad reformtakt och en fördjupning av ”medborgarrevolutionen” i Ecuador. Det utlovar landets socialistiske president Rafael Correa efter att ha blivit omvald med bred marginal i söndags. Men bland hans kritiker finns också en oro för att pressfriheten kan vara i fara.

Redan innan den 49-årige Rafael Correa blev omvald med 57 procent av rösterna i söndags stod det klart att han var historisk, som den politiker som suttit längst på presidentposten i detta sydamerikanska land vars förflutna annars inte direkt kännetecknats av politisk stabilitet.

Årtiondet innan han kom till makten skakades Ecuador av en rad kriser, signerade en inkompe­tent och korrupt politisk elit bestående av bland annat bananplantageägare. Men efter maktskiftet 2007 har den socialistiske Correa höjt minimilönen, infört stödprogram för de fattigaste, satsat rekordbelopp på sjukvården och utbildningen, och stimulerat ekonomin med vägbyggen och andra infrastruktursatsningar.

Fattigdomen har minskat – och storsegern i söndags visar att det finns ett utbrett stöd för denna politik bland landets fattiga och delar av medelklassen.

Satsningarna har delvis möjliggjorts av höga råvarupriser eftersom Ecuador är ett olje- och mineralrikt land. Men Correa är också den ledare i regionen som kanske allra mest kompromisslöst satt fattigdomsbekämpningen i första rummet.

Denna kompromisslöshet är dock också hans största svaghet, menar hans kritiker. För presidenten gillar inte att bli motsagd.

Verbala attacker på journalister och en rad nya medielagar har gjort livet svårt för oppositionella medier. I valrörelsen ledde milli­meterkrav på lika behandling av kandidater till att tidningen El Universo i protest lämnade sidor blanka när den inte fick intervjua presidenten.

Risken för stämningar och höga böter har lett till en alltmer utbredd självcensur som i förlängningen kan hota landets demokrati. Och när Correa nu lovar en fördjupning av ”medborgarrevolutionen” finns det de bland hans kritiker som fruktar att även denna del av politiken ska intensifieras.

Erik de la Reguera

Publicerat i DN den 19 januari 2013.