”Maktstrid har inletts”

MEXICO CITY. Hugo Chávez cancer är livshotande och på god väg att kasta det oljerika Venezuela in i en djup politisk kris.
– Redan har en strid inletts om kontrollen över det regerande Socialistpartiet, säger Chávez tidigare mentor och ideologiska ledstjärna Heinz Dieterich till DN.

– I bästa fall överlever Chávez och kan spela en roll liknande den som Fidel Castro har på Kuba i dag. Men det mest sannolika är att han avlider. I vilket fall är han så sjuk att han aldrig kommer att kunna återvända till makten, säger Heinz Dieterich när DN möter honom på ett kafé i Mexico City, där denne tyskfödde sociolog bott och arbetat i över tre decennier.

Det var Dieterich som myntade begreppet ”21:a århundradets socialism” i slutet av 1990-talet och som sedan inspirerade Venezuelas president Hugo Chávez till att göra det till sitt eget 2005.

Nu ligger hans tidigare adept och bundsförvant och kämpar för sitt liv i en sjukhussal på Kuba.

Chávez exakta sjukdomsdiagnos är hemligstämplad, men han uppges ha drabbats av en större blödning i samband med operationen.

Oppositionen kräver att nyval ska utlysas om han inte kan svära presidenteden på torsdag, då den nya mandatperioden skulle ha inletts. Men socialistregeringen menar att högsta domstolen kan ge honom anstånd.

– Min bedömning är att det inte går att skjuta upp makttillträdet i mer än 60 dagar. Sedan kommer man att bli tvungen att utlysa nyval för att undvika oroligheter på gator och torg, säger Heinz Dieterich, som numera distanserat sig från socialistregeringen och därför kan tala relativt fritt om dem som nu positionerar sig för att efterträda Hugo Chávez.

Inför avresan till Kuba utsåg Chávez vicepresident Nicolás Maduro till sin efterträdare och manade sina anhängare till att rösta på honom, ”om det värsta skulle inträffa”. Den förre busschauffören och fackföreningsaktivisten Maduro är därför den som på papperet ser ut att vara den givne kronprinsen, men han saknar Chávez karisma och utmanas internt av nationalförsamlingens mäktige ordförande Diosdado Cabello.

– Cabello har länge varit partiets starke man i skuggan av Chávez. Han har varit inrikesminister med kontroll över säkerhetspolisen.

I förra veckan bekräftade USA:s utrikesdepartement att man fört direkta samtal med ­Nicolás Maduro om att återupprätta de diplomatiska förbindelserna med det oljerika Venezuela.

Samtidigt har den i särklass mäktigaste falangen inom chavismen, militärerna, hittills visat sig respektera presidentens önskan om uppslutning kring Maduro.

– Militären sitter inte bara på vapnen, utan också på 11 av partiets 20 guvernörsposter. Det gör den till en avgörande faktor, säger Dieterich.

Utöver de reguljära styrkorna har Chávez också låtit skapa en 20 000 man stark milis, som är direkt kopplad till hans politiska projekt. Få bedömare i Venezuela vågar spekulera i hur den kan komma att agera om den politiska krisen skulle eskalera ytterligare.

Erik de la Reguera

21:a århundradets socialism

Sociologen Heinz Dieterich myntade begreppet i slutet på 1990-talet för att beskriva ett samhällsskick där demokratiska beslut ersätter marknadens logik, utan att för den skull urarta i det forna östblockets real­socialism.

Begreppet anammades 2005 av Venezuelas president Hugo Chávez, som då såg det som ett samlingsnamn för den radikalare grenen av Latinamerikas vänster. Rafael Correa i Ecuador och Evo Morales i Bolivia har också använt begreppet.

Dieterich var länge rådgivare till Hugo Chávez men är nu kritisk till utvecklingen i Venezuela, som han menar präglas av en i grunden kapitalistisk logik, om än med viss omfördelning till de fattiga.

-

Publicerat i DN den 8 januari 2012.