Fredssamtal med Farcgerillan följs noga i Colombia

MEXICO CITY. ”Den här gången tror jag att det finns en realistisk möjlighet att uppnå fred.” Det sade den colombianska regeringens chefsförhandlare Humberto de la Calle när formella fredssamtal inleddes med Farcgerillan i går i Oslo.

– Vårt mål är att den här fredsprocessen ska utmärkas av värdighet, realism och effektivitet. Men vi är medvetna om att vi befinner oss i ett känsligt läge och vi är därför måna om att så lite som möjligt av det konkreta innehållet i förhandlingarna läcker ut, sade den förre vicepresidenten Humberto de la Calle, några timmar efter att han landat i Oslo tillsammans med regerings­sidans övriga delegater.

Motparten i förhandlingarna, den marxistiska Farcgerillan, representerades vid gårdagens presskonferens av kommandanten Iván Marquez.

– För oss i Farc innebär inte fred enbart att vapnen tystnar, utan att det sker en politisk och ekonomisk omvandling av Colombia. Vi måste åtgärda konfliktens grundorsaker, sade Marquez, som för dagen var klädd i civila kläder, liksom de övriga Farcdelegaterna.

Marquez manade den andra vänstergerillan i Colombia, ELN, att engagera sig i fredsprocessen, liksom landets politiska partier, katolska kyrkan och enskilda organisationer. Exakt vilka former detta deltagande kan komma att ta sig förblev dock oklart.

Fredssamtalen är de första som hålls med Farc på ett drygt år­tionde, och de följs därför noga i Colombia. Tiotusentals människor har dödats i konflikten sedan Farc förklarade krig mot staten 1964.

Misstroendet mellan parterna är fortfarande stort, efter en rad misslyckade fredsprocesser i det förgångna. Men den här gången intygar båda sidor att de norska medlarna lyckats skapa ett samtalsklimat som präglats av respekt.

Nästa möte ska enligt planen hållas den 5 november i Havanna. Den 15 november inleds konkreta förhandlingar om det första av fem teman som ska avhandlas vid fredssamtalen: landsbygdsutveckling och jordreform.

Erik de la Reguera

Publicerat i DN den 19 oktober 2012.