20-årig polischef kan ha flytt knarkkriget

PUERTO ESCONDIDO. Maffiamord på poliser, advokater, domare, journalister och människorättsaktivister har det senaste året lett till att allt fler invånare i norra Mexiko sökt asyl i USA. Nu kan även den berömda 20-åriga polischefen Marisol Valles ha förvandlats till flykting.

Den gångna helgen har en rad motstridiga rapporter kommit om Marisol Valles eventuella avgång från posten som polischef i det lilla samhället Praxedis G Guerrero i norra Mexiko. Anonyma vänner och släktingar till Valles har uppgett för olika medier att hon korsat gränsen till USA för att söka asyl, något som chefsåklagaren i delstaten också bedömt som ”trovärdigt”.

Men Valles poliskolleger i Praxedis G Guerrero förnekar att Valles flytt fältet, och menar att hon bara befinner sig på några dagars ledighet. Någon bekräftelse har inte heller gått att få från amerikanska myndigheter.

Oavsett sanningshalten i uppgifterna är det ett faktum att allt fler mexikaner försöker ta sig till USA – inte av fattigdom, utan av rädsla för maffian. 2009 sökte 338 mexikaner asyl i USA, vilket kan jämföras med 50 ansökningar 2002. Mycket tyder på att siffran för 2010 kommer att bli betydligt högre.

Det senaste året har maffiavåldet nämligen ökat kraftigt i regionen kring Ciudad Juárez, där Praxedis G Guerrero ligger. De båda stridande brottsyndikaten, Sinaloakartellen och Juárezkartellen, har intensifierat sina försök att ta kontroll över de gränsövergångar som är värda miljarder för narkotikasmugglare. Och allt fler kvinnliga poliser har fallit offer för maffian.

I november förra året sköts polischefen i samhället Meoqui, Hermila García, till döds av okända män. Den 38-åriga García hade då bara suttit en dryg månad på sin post.

I slutet av december kidnappades en annan kvinnlig polis, den 18-åriga Erika Gándara, av maffians utsända. Erika var den enda kvarvarande representanten för rättsstaten i samhället Guadalupe.

När hon tillträdde ett år tidigare fanns ett tiotal poliser på orten, men de flydde för sina liv när en kollega och stadens borgmästare mördades. Erika Gándara är fortsatt spårlöst försvunnen.

Det är mot den bakgrunden man ska förstå spekulationerna om Marisol Valles eventuella flykt. Redan när hon i oktober förra året anmälde sig som frivillig för jobbet som polischef i Praxedis G Guerrero väckte hon sensation.

Posten hade stått vakant sedan den förra polischefen kidnappats, torterats och halshuggits av maffians utsända. Men Marisol Valles sade sig vara övertygad om att man kunde undergräva maffians makt med hjälp av stöd hos lokalbefolkningen. Förebyggande arbete, fler kvinnliga poliser och dialog med medborgarna skulle bli ledorden, förklarade hon.

I ett Mexiko där kampen mot den organiserade brottsligheten blivit ett krig med tiotusentals soldater på gator och torg, och där civilbefolkningen ofta bara förväntas lyda – oavsett vilken sida det är som ger order – var det något i Marisol Valles uppsyn som väckte hopp om att det kanske, trots allt, fanns ett annat sätt att föra denna kamp på. Nu kan det hoppet vara på väg till USA.

Erik de la Reguera

Karteller slåss om narkotikasmuggling

Förra året dödades drygt 15 000 människor i knarkkriget i Mexiko. Ett tiotal stora karteller slåss om intäkterna från narkotikasmuggling till USA och Europa, och en av viktigaste smugglingsvägarna går via gränsstaden Ciudad Juárez, där en femtedel av alla maffiamord – fler än 3 000 – ägde rum. Bland de döda förra året fanns 755 poliser eller militärer.

President Felipe Calderón har USA:s stöd för sin strategi i kampen mot maffian, men i Mexiko hörs allt mer kritik mot vad oppositionen anser vara en alltför ensidig betoning av den militära logiken i förhållande till fattigdomsbekämpning och andra sociala insatser.

Publicerat i Dagens Nyheter den 7 mars 2011.