Gruvarbetare nära räddning

MEXICO CITY. Räddningen kommer allt närmare för de 33 nödställda gruvarbetarna i San Joségruvan i Chile. Ledningen för räddningsinsatsen trodde i går att en av de maskiner som borrar evakueringsschakten skulle bli klar med sitt arbete i dag.

– Med lite tur kan vi vara färdiga med borrandet på lördagen, sade Chiles gruvminister Laurence Golborne inför anhöriga och runt 600 journalister från hela Världen som samlats för att följa räddningsoperationen.

Arbetarnas familjer har de senaste dagarna turats om att vaka vid ingången till gruvan, där de snart hoppas få återse sina anhöriga.

När den borr som getts namnet ”plan b” nått ned till den punkt på 620 meters djup där det finns en hålighet som de nödställda kan ta sig till, återstår dock flera steg innan den förste arbetaren kan få återse dagens ljus.

Först måste schaktets väggar inspekteras med en videokamera för att avgöra om man behöver förstärka dem för att undvika ras. Om så är fallet kan den slutliga räddningsinsatsen dröja ytterligare 4–10 dagar.

Anonyma källor säger till flera medier att det troligaste är att man bestämmer sig för att förstärka omkring hundra meter av schaktet, vilket skulle minska riskerna men ändå inte ta särskilt lång tid.

Sedan kommer en expert från det statliga gruvbolaget Codelco att hissas ned i en av de små specialbyggda burar som fått namnet Fenix. Väl i underjorden informerar han gruvarbetarna om vad som väntar och börjar förbereda de tekniska detaljerna.

Därefter anländer tre sjukvårdare från Chiles marinkår, vars uppgift blir att kontrollera arbetarnas hälsotillstånd och förbereda dem mentalt.

Varje arbetare utrustas med en hjälm med videokamera, en syrgasmask och en liten matsäck innan de kliver in i den trånga hissburen. Sedan inleds en svindlande tur på cirka 620 meter upp genom berggrunden – det är fyra gånger så högt som Kaknästornet i Stockholm.

Inräknat förberedelserna tros resan ta omkring en och en halv timme. Ja, om allt går enligt planen, vill säga. För än vågar ingen påbörja firandet i Chile.

Erik de la Reguera

Fångade under jord i två månader

Den 5 augusti rasade väggar och tak in i San Joségruvan i Chile. De 33 arbetarna som fångades i underjorden lyckades ta sig till ett skyddsrum på 688 meters djup.

Drygt två veckor senare kunde räddningsledningen etablera kontakt med arbetarna sedan en mindre borr kommit upp ur jorden med en lapp med texten: ”Vi lever och finns i skyddsrummet, alla 33.”

Flera mindre hål har gjorts sedan dess genom vilka förnödenheter skickas ned. Tre försök att borra evakueringsschakt – cirka 70 centimeter breda – har inletts och det är ett av dessa som nu ser ut att snart vara färdigställt.

Publicerat i Dagens Nyheter den 9 oktober 2010.