Redo att rädda gruvarbetarna

SANTIAGO. Räddningsarbetet vid San Joségruvan i norra Chile har gått in i sitt absoluta slutskede. Landets gruvminister uppger att de första av de 33 nödställda gruvarbetarna kan få lämna underjorden på onsdag.

– Ja, på onsdag sätter vi i gång. Om allt går bra kommer den sista av arbetarna att vara undsatt på fredag, sade Chiles gruvminister Laurence Golborne, sedan han tillsammans med räddningsledningen inspekterat bilderna från en fjärrstyrd videokamera som firats ned i det nyligen färdigställda evakueringsschaktet.

Det var i lördags som borren T-130 nådde fram till den hålighet på 620 meters djup varifrån det är tänkt att gruvarbetarna ska hissas upp en efter en. Jubelscener bröt ut vid San Joségruvan, men de övergick snabbt i förnyad koncentration. En rad komplicerade steg återstår innan arbetarna kan få återse sina nära och kära. Och riskerna är inte helt obetydliga.

Till att börja med måste nya ras förebyggas. Under söndagen inleddes arbetet med att förstärka väggarna i det dryga halvmetern breda evakueringsschaktet. Sammanlagt 96 meter stålrör ska träs ned i marken för att stabilisera den översta och mest porösa delen av schaktet.

Tanken på att förstärka hela schaktet har lagts åt sidan, eftersom berggrunden anses vara tillräckligt solid längre ned. Räddningsinsatsen kan på så sätt snabbas på – och den så kallade Fenixburen firas ned i schaktet så snart som på onsdag.

Trots att ingen i Chile vågar börja fira, har de lokala medierna nominerat flera av dramats potentiella hjältar. En av dem är Jeff Hart. Denne 40-årige borrexpert från Denver, USA, flögs för drygt en månad sedan till Chile från Afghanistan, där han arbetat med att borra brunnar åt den amerikanska armén. Harts skickliga hantering av borrmaskinen T-130 lär vara en viktig anledning till att räddningsinsatsens tidtabell har kunnat kortas ned med över en månad.

En annan nominerad hjälte – fast ”vinnare” nog vore ett mer passande uttryck – är gruvministern Laurence Golborne. Hans sätt att sköta denna kris har gjort honom populär i breda folklager och politiska bedömare tippar honom redan som en möjlig kandidat i nästa presidentval.

Även den nuvarande presidenten Sebastian Piñera ser ut att stärka sin position – om inget oväntat inträffar, vill säga.

Erik de la Reguera

Instängda i drygt två månader

Den 5 augusti rasade tak och väggar in i San Joségruvan i norra Chile. Sedan dess har en intensiv räddningsinsats pågått.

Ett par veckor efter raset lyckades man återupprätta kontakten med de 33 arbetarna, som tagit skydd i ett skyddsrum på nära 700 meters djup.

Tre stora borrmaskiner har arbetat parallellt med att borra evakueringsschakt. Den maskin som nu kommit fram kallas för ”plan B”.

Publicerat i Dagens Nyhter den 11 oktober 2010.