Stor konstutställning med latinamerikaner

MEXICO CITY. Alltsedan Columbus stötte på land för 518 år sedan har blandningen av europeiska influenser och urfolkens kulturer präglat södra Amerika. Det har inte alltid varit ett helt harmoniskt möte.

Men på Museo de Arte Moderno i Mexico City går det just nu att se några av de många kreativa uttryck som denna korsbefruktning också gett upphov till.

I utställningen Latitudes, som turnerat i en rad länder, ingår 41 verk av konstnärer från 11 länder som alla levt i Latinamerika under 1900-talet. De tre stora mexikanska muralisterna Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros och Clemente Orozco finns representerade, liksom deras samtida kollega Frida Kahlo.

Men även Colombias Fernando Botero och en rad andra latinamerikanska konstnärer har verk med i utställningen, som pågår fram till den 20 september i museets lokaler i den stora Chapultepec-parken.

Erik de la Reguera

Publicerat i DN Resor den 15 augusti 2010.