Om att plundra

Redaktörerna på världens medier har nu kommit fram till den punkt i dramaturgin då det förväntas utbryta anarki på Haiti. Därför dyker rubriker upp om "plundring, "laglöshet", "beväpnade gäng" (som inte är någon nyhet i Haiti) och så vidare. Och det trots att omfattningen av oroligheterna inte förefaller vara särskilt stor än, åtminstone inte jämfört med katastrofens enorma mått.

Vad viktigare är: ordvalet är helt galet. Hur kan man tala om "plundring" när någon i desperation tar mat från hyllorna i en matbutik sedan ett helt land kollapsat, staten upphört att fungera och de internationella hjälpinsatserna dröjer? Är den privata äganderätten så helig att det inte spelar någon roll om folk hungrar och törstar ihjäl utanför ett fullt varulager?

Visst kan väpnade gäng och andra kriminella dra fördel av situationen, allt medan desperata nödställda förser sig med vad de kan. Men plundring? Är inte det snarare vad kolonialmakten Frankrike ägnade sig åt i många år? Eller vad USA sysslade med under början på 1900-talet på Haiti? Eller vad den lokala, korrupta eliten i landet gjort länge?

Dags att se över vokabulären kanske.