Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

USA lättar på Kubarestriktioner

MEXICO CITY. Den amerikanska senaten beslutade på tisdagen att lätta på de reserestriktioner som gäller för personer med kubanskt ursprung i USA. Lagändringen är det första konkreta tecknet på en förändring i den amerikanska regeringens inställning till Kuba.

Sedan 2004, då Bushadministrationen skärpte reglerna, har amerikaner med kubanskt ursprung bara fått besöka sitt gamla hemland en gång vart tredje år och då under max två veckor.

Nu ges de rätt till ett besök per år, samtidigt som gränsen för resans längd slopas helt. Resenärerna ges också tillstånd att spendera 170 dollar per dag, i stället för dagens 50 dollar, vilket troligen kommer att leda till ett ökat flöde av hårdvaluta till släktingar på ön.

- Vi håller just nu på att se över vår politik gentemot Kuba, för att se hur vi på bästa sätt kan bidra till en förändring i demokratisk riktning och förbättra situationen för det kubanska folket, sade USA:s finansminister Timothy Geithner på tisdagen.

Erik de la Reguera

DN 2009-03-11

You may also like...