Ny union kan bli handlingsförlamad

CUERNAVACA. Sydamerikas nya union av EU-modell, Unasur, skapades under pompa och ståt vid ett toppmöte i Brasilien i fredags. Planerna för den nya unionen är ambitiösa, men spänningar mellan medlemsländerna riskerar att göra den handlingsförlamad.

När Unasur, sydamerikanska nationernas union, skapades i fredags hängde en outtalad fråga i luften: var det första steget mot ett starkt, oberoende Sydamerika, eller bara ännu en pappersprodukt som snart kommer att glömmas bort?

– Unasur måste så snabbt som möjligt kunna visa upp konkreta, mätbara resultat, sade organisationens första ordförande, Chiles president Michelle Bachelet.

Hon och statscheferna i de andra medlemsländerna är väl medvetna om att regionen har en lång historia av samarbetsorgan som aldrig blivit annat än vackra formuleringar i dokument.

Planerna för den nya unionen är i sanning storslagna: de närmaste sex åren ska två frihandelsområden (Mercosur och Andinska gemenskapen) slås samman för att skapa en gemensam inre marknad med fri rörlighet för människor och varor.

Det talas om infrastrukturprojekt, energisamarbeten och på sikt till och med en gemensam valuta.

Den stora skillnaden mot tidigare försök är framför allt att den regionala stormakten Brasilien denna gång lagt mycket av sin prestige i projektet.

Brasiliens president Lula da Silva ser Unasur som ett sätt att stärka regionens roll i världspolitiken, vilket i förlängningen skulle kunna ge Brasilien en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

De senaste årens vänstervåg i Latinamerika har också fört med sig att många av kontinentens länder har socialistiska eller socialdemokratiska regeringar, vilka kommer väl överens.

Det stora undantaget är Colombia som är en nära allierad till USA.

Brasiliens förslag om ett regionalt försvarsråd i Unasur, som på sikt skulle kunna ersätta de amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS, fick på fredagen skjutas på framtiden just på grund av Colombias motstånd

Erik de la Reguera

DN 2008-05-25

Publicerad i Dagens Nyheter den 25/5-08.