“Farcgerillan är i sönderfall”

CUERNAVACA. Den colombianska Farcgerillan är i sönderfall. Det sade gerillakommandanten "Karina" till de församlade medierna sedan hon deserterat i helgen. Avhoppet innebär ännu ett hårt slag för Farc, men de flesta experter väntar sig ändå inte ett snabbt slut på konflikten.

Det var en hungrig och utsliten Karina som deserterade från Farcs 47:e front i helgen.

Den 40-åriga kommandanten hade då under en längre tid varit den högst uppsatta kvinnan i gerillan och setts som en förebild av många kvinnliga gerillasoldater, som utgör en tredjedel av marxistiska Farcs rekryter.

-Jag hade inte haft kontakt med den högsta ledningen på över två år och den militära pressen i området har varit hård. Det var det som fick mig att ta beslutet, sade hon på den kaotiska presskonferens som hölls i måndags kväll.

-Farc är i sönderfall, lade hon till.

"Karina", vars riktiga namn är Nelly Ávila Forero, sade sig vara medveten om att det är dödsstraff på att desertera i Farc, men trots det valde hon att acceptera det erbjudande om skydd och amnesti som hon fått av självaste presidenten i Colombia, Álvaro Uribe.

Isoleringen av Karinas front uppges ha förvärrats i början av mars, då gerillans nummer två, Raúl Reyes, dödades i en colombiansk attack mot en gerillabas i Ecuador.

Bara några dagar senare förråddes och dödades även Iván Rios, Karinas närmaste överbefälhavare, av en gerillasoldat som var ute efter den belöning som regeringen erbjuder för Farcledares huvud.

Den 47:e fronten, som Karina ledde, drabbades sedan av en rad avhopp och enligt henne själv utgörs dess led nu bara av ett femtiotal man, jämfört med omkring 300 för några år sedan.
Regeringen vill gärna framställa hennes historia som typisk.

Enligt försvarsdepartementet har omkring 6.000 gerillasoldater deserterat de senaste åren. Samma källor menar att Farc gått från att ha omkring 17.000 soldater i sina led till att i dag ha omkring 8.000.

Oberoende bedömare är dock skeptiska till dessa uppgifter. För även om deserteringar är vanliga i gerillan så är även nyrekryteringen omfattande.

Många tonåringar på landsbygden lockas av den status och förhållandevis goda lön som man får som gerillasoldat.

Samtidigt är de flesta experter överens om att Farc tappat i styrka i många områden i landet. Numera är det framför allt i de fattigaste och mest marginaliserade regionerna i södra delen av landet som Farc är stark.

Erik de la Reguera

DN 2008-05-20