Sydamerika möts för att bilda egen union

CUERNAVACA. I dag, fredag, möts ledare för tolv länder i Brasiliens huvudstad Brasilia för att bilda Unasur, de sydamerikanska nationernas union. EU står som modell för den nya organisationen och det planeras bland annat en gemensam valuta, ett regionalt parlament och ett militärt försvarsråd.

Stora ord ligger i luften när statschefer från hela Sydamerika möts på fredagen för att skriva under det grundande dokumentet för Unasur, de sydamerikanska nationernas union.

Venezuelas president Hugo Chávez kommer med all säkerhet att åkalla befrielsehjälten Simón Bolívar, som redan i början av 1800-talet drömde om ett starkt och enat Sydamerika för att kunna stå emot påtryckningar från den då gryende stormakten USA.

Frågan om vilket syfte som integrationsprocessen i Unasur har får dock, precis som med förlagan EU, olika svar beroende på vem man frågar.

De flesta av medlemsländerna är överens om att en successiv sammanslagning av frihandelsområdena Mercosur och Andinska gemenskapen, liksom de mer avlägsna planerna på en gemensam valuta, kan stärka den regionala ekonomin.

Men de senaste årens vänstervåg i Sydamerika, som gått hand i hand med tal om regionalt oberoende, ger också projektet en betydande politisk dimension.

Det mest omedelbara tecknet på det är den brasilianske presidenten Lula da Silvas förslag om att skapa ett sydamerikanskt försvarsråd.

I praktiken skulle ett sådant försvarsråd bli en konkurrent till – och på sikt möjligen kunna ersätta – de amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS, som i dag är det organ som löser tvister mellan länderna på kontinenten.

Den stora skillnaden mellan OAS och det föreslagna försvarsrådet är att USA är medlem i OAS men inte i det senare.

Förändringen skulle innebära en allvarlig förlust av inflytande för USA, som betraktat Latinamerika som en amerikansk intressesfär allt sedan 1823.

Officiellt ger landet sitt stöd till den sydamerikanska integrationsprocessen, men samtidigt återupptar den amerikanska marinens fjärde flotta i sommar sin patrullering av Latinamerikas kuster, vilket inte skett sedan 1950-talet.

USA:s enda kvarvarande allierade i Sydamerika är Colombia, och det är också det land som är mest kritiskt till de politiska och försvarsmässiga aspekterna av integrationsprocessen.

Erik de la Reguera


EU är modellen:

Tolv medlemsländer och två frihandelsområden (Mercosur och Andinska gemenskapen) smälts samman efter EU-modell för att skapa en gemensam inre marknad i Unasur.

Av de tolv länderna är Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru medlemmar i Andinska gemenskapen. Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela är med i Mercosur.

Området har en befolkning på 376 miljoner och en yta på 17,7 miljoner kvadrakilometer, cirka fyra gånger större än EU.

Nu skapas ett sekretariat i Ecuadors huvudstad Quito och på sikt väntas ett parlament förläggas till Cochabamba i Bolivia.

DN

Publicerad i Dagens Nyheter den 23 maj 2008.