Raúl Castro förbereder jordreform på Kuba

BUENOS AIRES. En månad efter Raúl Castros maktövertagande på Kuba kommer rapporter om att en omfattande jordbruksreform är i görningen på ön. Tillsammans med att vissa förbud slopas och att försiktiga steg tas mot ökad yttrandefrihet ger det en fingervisning om vart den yngre Castrobrodern är på väg.

Källor i jordbruksministeriet i Havanna uppgav på måndagen för nyhetsbyrån Reuters att en omfattande decentralisering av jordbruket nu inletts på Kuba. Småbönder i privata och statliga kooperativ ska de senaste dagarna ha informerats om förändringarna vid möten runt om i landet.

Exakt vad reformen innebär är något oklart, men det står klart att statens planerande roll ska minska till förmån för producenternas egna initiativ och att inslagen av marknadsekonomi ska bli större.

Kuba importerar en stor del av sina baslivsmedel, inte minst från ärkefienden USA, och de senaste årens stigande världsmarknadspriser på mat har gjort en effektivisering av jordbruket nödvändig.

De privata småjordbruken har visat sig vara betydligt mer effektiva än de statliga kooperativen och regeringen ser nu alltså ut att vilja minska planekonomins roll, i vad som skulle kunna vara ett första steg mot ekonomiska reformer liknande dem som genomfördes i Kina och Vietnam på 1990-talet.

Den 76-årige Raúl Castros första månad vid makten har annars inte bjudit på några stora, dramatiska beslut.

Det var heller inte att vänta, med storebror Fidel i bakgrunden som revolutionens fortsatte "moraliske ledare" och ordförande i kommunistpartiet.

En omedelbar kursändring hade kunnat ge en bild av splittring mellan bröderna, vilket är det sista partiledningen vill.

Men i och med den nu annonserade jordbruksreformen, och flera andra "läckta uppgifter" om slopade förbud av olika slag, ges en fingervisning om vart landet är på väg.
Inom kort väntas kubaner få tillstånd att köpa dvd-spelare och datorer, visserligen till priser som få har råd att betala, men ändå.

En lagändring ska också göra det möjligt för kubaner att bo på hotell på ön och kanske till och med resa utomlands på semester.

Samtidigt har de hårt censurerade medierna försiktigt börjat släppa på tyglarna: i förra veckan publicerades för första gången kritiska läsarbrev i regeringsorganet Granma.

Erik de la Reguera

DN 2008-03-25