Erik de la Reguera
Journalist och författare | Journalist and author | Periodista y escritor | Journaliste et écrivain

Klart för ny kärnkraft trots proteststorm

HINKLEY POINT. För första gången på 20 år ger Storbritannien grönt ljus för ett nytt kärnkraftverk. Men mångmiljardbygget är omstritt och sker först sedan det franska bolaget EDF gett försäkringar om att dess kinesiska partner inte ska få kontroll över den brittiska elförsörjningen.

”Regeringen säljer ut vår nationella säkerhet till Kina.”

Så skrev Nick Timothy – i dag stabschef i den brittiska regeringen – i oktober förra året om planerna på ett nytt kärnkraftverk vid Hinkley Point i sydvästra England.

Orsaken var enkel: ett statligt, kinesiskt bolag skulle vara med­finansiär, och Nick Timothy fruktade att det skulle ge Kina makt att släcka ned Storbritanniens elförsörjning i händelse av militär konflikt. Han fick snabbt medhåll av flera konservativa parlamentsledamöter.

När Theresa May tillträdde som premiärminister i juli var ett av hennes första beslut att dra i nödbromsen för Hinkley Point och göra en översyn av projektet, något som tolkades som att hon valt att gå på sin stabschefs linje.

Reaktionen från Kina blev skarp. Drastiskt försämrade relationer kunde bli resultatet, varnade landets ambassadör i London – och intensiv diplomati följde.

Frågan togs upp vid G20-toppmötet i Kina, där även Frankrikes president François Hollande försökte tala May till rätta. Den franska kärnenergijätten EDF:s framtid står på spel, då det rör sig om en ny typ av reaktor som bolaget hoppas ska leda till en upprustning av både det franska och brittiska kärnenergiprogrammet.

På torsdagen kom så beskedet: Storbritannien går vidare med prestigeprojektet, som beräknas kosta minst 18 miljarder pund (200 miljarder kronor) och vara färdigställt 2025. I ett pressmeddelande skriver den brittiska regeringen att ändringar gjorts i avtalet som ger ökade säkerhetsgarantier och vetorätt för Storbritannien om kärnkraftverket säljs.

Men alla är inte lugnade. Så sent som i augusti framkom spionerimisstankar mot en högt uppsatt ingenjör i det kinesiska bolag som vill investera i Hinkley Point. Enligt FBI ska mannen ha fått i uppdrag att rekrytera kärnfysiker i USA, något som skett utan tillstånd.

Det finns också de som anser att bygget kommer att bli på tok för dyrt. EDF står för merparten av konstruktionskostnaden, och det kinesiska bolaget för en tredjedel. I gengäld får de i 35 år ta ut 92:50 pund (drygt 1 000 kronor) per megawattimme – betydligt mer än det rådande marknadspriset på el.

– Det här beslutet är inte taget på rationell grund. Det togs för att Hinkley var ”too big to fail” och för att undvika pinsamheter för premiär­ministern, säger Greenpeace generalsekreterare John Sauven, som anser att regeringen i stället borde ha satsat på förnybara energikällor.

Det kritiserade prispåslaget minskar om bygget blir mer än fyra år försenat – vilket det finns uppenbar risk för. Den första reaktorn av det nya slag som EDF:s systerbolag Areva tagit fram är snart färdigställd i Olkiluoto i Finland. Minst sju år försenad.

I Flamanville i norra Frankrike pågår ett annat reaktorbygge som är sex år försenat på grund av allvarliga säkerhetsproblem.

Men i byn Cannington, ett stenkast från Hinkley Point, välkomnas torsdagens besked.

– Det rimligaste hade kanske varit att vänta och se på resultatet av de nya reaktorerna i Finland och Frankrike. Men det är stora intressen inblandade. Och för oss i lokalsamhället tror jag det här är övervägande positivt, säger pensionären Alan Beasly.

Grå moln hänger över udden när DN besöker platsen där det nya kärnkraftverket ska byggas. Lastbilar med byggmaterial rullar fram och tillbaka, intill de båda kärnkraftsverk som redan finns här, Hinkley Point A och B.

Alan Beasly var med och byggde B-reaktorn på sextio- och sjuttiotalen.

– Min syn är enkel: om det krävs stor och stabil elproduktion är kärnkraft svår att slå. Men frågan är ju om vårt energibehov kommer att vara lika stort i framtiden, nu när de tunga industrierna försvinner, säger han.

Alan Beasly har engagerat sig i en lokal protestgrupp, och lyckats tvinga fram en omfart runt Cannington. Han visar stolt upp ringleden som byggts, de nya cykelbanorna och de trippelglas som installerats i husen längs huvudgatan.

Investeringar som bara utgör en mindre del av de 2,5 miljarder pund (28 miljarder kronor) som EDF och dess kinesiska partner hittills pumpat in i projektet.

Erik de la Reguera

Fakta: Reaktorerna

Det planerade nya kärnkraftverket i Hinkley Point omfattar två tryckvattenreaktorer av en ny typ som franska EDF och Areva tagit fram.

Den nya anläggningen, Hinkley Point C, är tänkt att stå för uppemot 7 procent av energiproduktionen i Storbritannien när den är klar 2025. Samma år ska de brittiska kolkraftverken stängas.

Electricité de France (EDF), som till 85 procent ägs av franska staten, står för merparten av finansieringen, men Kina skjuter till en tredjedel av pengarna.

Avtalet godkändes på torsdagen sedan nya regler införts, bland annat att kärnkraftverket inte kan byta ägare utan att regeringen säger ja till det.

Publicerat i DN den 16 september 2016.

You may also like...