Dödssiffran stiger i Mexiko

MEXICO CITY. Minst 81 människor tros nu ha avlidit i den nya typ av influensa som utbröt i Mexiko för tretton dagar sedan. Åtta dödsfall ägde rum i landet enbart under lördagen, samtidigt som alarmerande uppgifter kom om att viruset kan ha spridit sig till New York.

Oron växte på söndagsmorgonen i Mexiko, USA och övriga världen för en möjlig förestående pandemi, sedan nya dödssiffror presenterats av den mexikanska regeringen.

- Totalt 1.324 patienter står för närvarande under observation och vi har registrerat 81 dödsfall som antagligen är kopplade till det nya viruset, sade Mexikos sjukvårdsminister José Angel Córdova vid en presskonferens.

Fortfarande har bara 20 av dödsfallen en säkerställd koppling till den nya varianten av H1N1-viruset, kallad svininfluensa, men det beror främst på att de mexikanska myndigheterna saknat möjlighet att göra egna avancerade laboratoriestudier.

En grupp experter från USA anlände på lördagen till Mexico City för att bistå med dessa studier och förhoppningsvis klargöra om det i samtliga dödsfall rör sig om samma virus.

Många smittskyddsexperter är förbryllade av att de mexikanska fallen uppvisat betydligt allvarligare symtom än de fall som hittills konstaterats i USA. Farhågan är att det i själva verket kan ha uppstått ytterligare – och potentiellt farligare - varianter av viruset i Mexiko.

- Det första registrerade fallet inträffade så vitt vi vet i delstaten Oaxaca den 13 april, då en man avled i sjukdomen. Han hade innan dess haft kontakt med ett stort antal personer, varav 45 insjuknade - men ingen av dem allvarligt, sade sjukvårdsminister Córdova.

Samtiga av de övriga dödsfallen har inträffat sedan dess.

- Det vi ser som särskilt oroande är att nästan alla som dött varit i produktiv ålder, mellan 20 och 50 år, sade Córdova.

President Felipe Calderón gav på lördagen hälsoministeriet långtgående befogenheter för att bland annat kunna sätta smittade individer i karantän. Alla förskolor, skolor och universitet i Mexico City och delstaterna Mexico och San Luis Potosi kommer att förbli stängda fram till den 6 maj, samtidigt som mängder av kulturella, politiska och religiösa evenemang ställs in för att minska smittrisken.

Viruset kan dock redan ha spritt sig ända till USA:s östkust. I New York bekräftade de lokala myndigheterna på lördagskvällen att preliminära prover tyder på att åtta gymnasieelever smittats av viruset..

- Det rör sig sannolikt om svininfluensa, men vi väntar fortfarande på de definitiva testresultaten, sade en talesman för New Yorks lokala smittskyddsmyndighet.

Om det stämmer kan många av de omkring 200 elever som i veckan insjuknade i influensaliknande symtom i stadsdelen Queens vara smittade.

De senaste dagarna har sammanlagt elva personer insjuknat i Kalifornien, Texas och Kansas i USA. Liksom i övriga amerikanska fall uppvisade dock inte studenterna i New York några allvarliga symtom och ingen av dem vårdas längre på sjukhus.

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade ändå på lördagskvällen att läget i Mexiko och USA utgör en ”hälsorelaterad nödsituation av internationell betydelse” och uppmanade till vaksamhet runt om i världen.

På Mexico Citys flygplatser sker hälsokontroller av samtliga passagerare och de som har influensasymtom nekas att gå ombord på planen.

Trots det insjuknade en steward på en Brittish Airways-flight från Mexico City till London på lördagen. Mannen har nu förts till sjukhus och satts i karantän, uppger tidningen The Guardian. Om han visar sig bära på viruset skulle det innebära det första fallet på europeisk mark.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-26