Möte ska lappa ihop amerikansk spricka

MEXICO CITY. Den politiska sprickan mellan Nord- och Sydamerika, handelsembargot mot Kuba och den organiserade brottslighetens ökade makt står på agendan när Barack Obama på fredagen träffar Hugo Chávez, Lula da Silva och andra latinamerikanska ledare vid ett toppmöte i Trinidad och Tobago.

”Låt oss vara pragmatiska” är Barack Obamas uppmaning inför fredagens stora toppmöte, ”Summit of the Americas”, där statschefer från 34 länder väntas försöka lappa ihop relationerna mellan USA och övriga Amerika.

Det senaste decenniet har USA:s inflytande minskat i Latinamerika som en följd av den politiska väns­tervåg som svept över regionen. Bottennoteringen kom vid förra upplagan av toppmötet, i Argentina 2005, då George W Bush fick finna sig i att begrava planerna på ett panamerikanskt frihandelsavtal.

Sedan dess har ytterligare väns­terpresidenter kommit till makten och Unasur, Sydamerikas motsvarighet till EU, bildats.

I denna strävan efter regionalt oberoende har radikaler som Venezuelas Hugo Chávez funnit en gemensam nämnare med mer moderata vänsterledare som Brasiliens Lula da Silva.

Men nu väntar en komplicerad balansakt. För å ena sidan vill de flesta av vänsterledarna i regionen ha goda relationer till Obama, om inte annat så för att undvika protektionistiska åtgärder i USA.

Å andra sidan kan en lyckad amerikansk charmoffensiv försvaga det regionala samarbetet, som de senaste åren gynnats av Bush­administrationens arroganta stil och ointresse för Latinamerika.

Nyckeln till ett framgångsrikt närmande finns sannolikt på Kuba – det enda land på kontinenten som inte är representerat vid toppmötet.

De latinamerikanska ledarna står sedan en tid enade i kravet på ett hävande av det amerikanska embargot mot ön. Men även om Obama i veckan lät slopa reserestriktionerna för amerikaner med släktingar på ön, så säger han sig vilja se tydliga steg mot demokrati och mänskliga rättigheter innan han försöker häva embargot.

Möjligen kan den andra stora geopolitiska knuten i Latinamerika, Colombia, kopplas till Kuba i ett intrikat politiskt spel. Farc­gerillan har signalerat att den vill ha fredssamtal, och Colombia är en av USA:s få kvarvarande allierade i regionen.

Den organiserade brottslighetens ökade makt väntas också avhandlas på Obamas Latinamerikaturné, vilken inleddes på torsdagen med ett besök i Mexiko. Ett krig mellan olika kokainkarteller rasar i norra Mexiko och Obama utsåg därför i veckan en särskild ”gränstsar” med uppgiften att se till att våldet inte sprider sig över Rio Grande.

Erik de la Reguera

DN 2009-04-17