Ecuador-ja gör presidenten mäktigare

BUENOS AIRES. Det blev ett rungande ja till Ecuadors nya grundlag i söndagens folkomröstning, som av president Rafael Correa beskrivits som ”alla striders moder”. Nu får han ökad makt och möjlighet att sitta kvar fram till 2017.

När 52 procent av rösterna i folkomröstningen räknats hade ja-sidan en ointaglig ledning med 65 procent av väljarstödet, medan nej-sidan bara fått 27 procent. Övriga röster var blanka eller ogiltiga.

– I dag har Ecuador blivit ett nytt land! triumferade president Correa, en socialistiskt övertygad ekonom som utbildats i USA och som kom till makten för snart två år sedan.

Söndagens valseger är Correas fjärde raka på kort tid och den traditionella politiska eliten i Ecuador är nu närmast utslagen, även om borgmästaren i landets största stad Guayaquil försöker mana till motstånd.

Författningen, som arbetats fram av en folkvald grundlagsförsamling under en årslång process, ger presidenten ökad makt över bland annat penningpolitiken och möjlighet till omval.

Eftersom Correas mandattid nollställs vid nyvalet nästa år kan han komma att sitta kvar som president fram till 2017.

I övrigt präglas författningen av de vänster- och indianrörelser som bär upp Correa. Medborgarna ges rätt till skola och sjukvård, ursprungsfolken får visst självbestämmande och homosexuellt partnerskap erkänns.

En nydanande del i konstitutionen är de rättigheter som tilldelas det regnskogsrika landets natur, eller ”Pacha Mama” som ursprungsfolken kallar den. I praktiken görs det möjligt för individer att stämma staten eller företag å naturens vägnar.

Olika kristna samfund har protesterat mot att grundlagen inte stänger dörren helt för abort, men den katolske Correa avfärdar att någon liberalare abortlagstiftning skulle vara på väg.

Med högeroppositionen försvagad är Correas främsta problem nu att hans egen koalition börjar knaka i fogarna. En del rörelser på vänsterkanten tycker att hans medelväg mellan den radikala Chávez-strömningen och Brasiliens socialdemokrati är allt för reformistisk och hotar med protester.

Erik de la Reguera

Viktiga punkter i grundlagen:

Presidenten kontrollerar penningpolitiken
Ny författningsdomstol skapas
Lättare att förstatliga företag
Rösträtt från 16 års ålder
Rättigheter för ekosystem
Ett omval tillåts för folkvalda
Visst självstyre för urinvånare
Homosexuellt partnerskap erkänns

Publicerad i DN den 30 september 2008.