Krigshot avvärjt i Sydamerika

BUENOS AIRES. De amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS nådde sent på måndagskvällen en resolution om den colombianska attacken mot ett gerillaläger i Ecuador.

I och med resolutionen anses krigshotet i regionen för tillfället vara avvärjt.

OAS-resolutionen liknade i mångt och mycket den text som antogs för ett par veckor sedan av den så kallade Rio-gruppen, i vilken bara latinamerikanska länder ingår.

Brasilien och en rad andra länder i Sydamerika arbetar för att Riogruppen på sikt ska ersätta OAS och de såg därför dokumentet som en framgång.

USA reserverade sig mot en skrivning som kritiserar det colombianska angreppet, men stödde texten i sin helhet.

Under förhandlingarna fick båda parter i konflikten ge med sig: Ecuador backade från kravet på ett klart fördömande av den colombianska attacken, medan Colombia tvingades stryka skrivningar om vikten att bekämpa terrorister i regionen.

Colombia, USA och EU har terrorstämplat Farc-gerillan, men många länder i Latinamerika har avvisat en sådan kategorisering, eftersom de menar att det försvårar en politisk lösning av konflikten.

Erik de la Reguera

DN 2008-03-18