Fråga som dröjer sig kvar i Caracas nattluft

Det var väl ungefär hit jag skulle komma.

Men nu då? Vad händer nu?