Revolutionslagar kan göra Chávez enväldig

CARACAS. Den redan närmast allsmäktige Hugo Chávez vill styra Venezuela genom presidentdekret. Avsikten är, enligt honom själv, att snabbt kunna driva igenom ett helt paket med "revolutionära lagar" som ska föra landet närmare det han kallar för tjugohundratalets socialism.

I huvudstaden Caracas visar väggmålningar och kvarhängande val­affischer att Hugo Chávez inte gör någon hemlighet av att han vill ha ett socialistiskt system - "es necesario vencer", det är nödvändigt att segra, ekar det från väggarna.

Efter segern i presidentvalet i december förra året, då Hugo Chávez fick 63 procent av rösterna, har han upprepade gånger lovat öka takten i reformerna. När nationalförsamlingen i Venezuela på torsdagen godkände en lag som ger Chávez rätt att stifta lagar utan att först skicka dem vidare till parlamentet var det därför ett första steg mot omfattande förändringar i landet.

Presidenten har tillsatt en särskild arbetsgrupp som leds av vicepresident Jorge Rodríguez och som fått till uppgift att utarbeta lagändringarna. Hittills har regeringen meddelat att den vill förstatliga de stora energi- och telefoniföretagen, och att man tänker kräva minst 51 procent statligt ägande i de oljebolag som utvinner Venezuelas omfattande oljetillgångar.

Chávez vill också skriva om delar av landets konstitution. Dels för att kunna bli återvald ett obegränsat antal gånger - men också för att stöpa om det demokratiska systemet i grunden. Presidenten säger sig vilja avskaffa borgmästarvalen och införa så kallade grannskapsråd, något som fått kritiker att varna för att Venezuela går mot en modell som liknar det kommunistiska Kuba.

Grundlagsändringarna måste godkännas av nationalförsamlingen, men det väntas inte innebära några svårigheter eftersom oppositionen bojkottade valen 2005 och därmed inte har något inflytande att tala om i parlamentet. Chávez har dock lovat att en folkomröstning ska hållas om grundlagsändringarna.

Den splittrade högeroppositionen kritiserar Chávez för att inte respektera demokratins spelregler och för att undvika debatt om de kontroversiella lagförslagen. Även mer neutrala bedömare är ense om att maktdelningen i landet i praktiken är som bortblåst, sedan presidenten tagit kontroll över såväl parlamentet som författningsdomstolen.

Fortfarande pågår dock en livlig debatt i landets medier. Och Chávez är fortsatt populär i breda befolkningslager, inte minst i de fattiga områden där regeringens hälsovårds- och alfabetiseringsprojekt är djupt uppskattade.

Erik Gustafsson

DN 2007-01-19