Folkrättsexpert om kriget i Mellanöstern

DN ställde tre frågor till folkrättsexperten Ove Bring om de pågående striderna i Libanon och raketbeskjutningen av norra Israel.

Är det i folkrättslig mening ett krig som pågår?

- Ja, eftersom det är två stater inblandade och strider pågår över gränsen. Israel har dessutom utsett den libanesiska regeringen till sin motpart. Det hade varit annorlunda om till exempel Israel och Libanon tillsammans angripit Hizbollah. Då hade man talat om "militära operationer" i stället, men nu rör det sig alltså i folkrättslig mening om ett "krig".

Israel menar att landet angrips av en allians bestående av Hizbollah, Hamas, Syrien och Iran. Går det att folkrättsligt motivera ett israeliskt angrepp mot till exempel Syrien?

- Nej, inte i nuläget. Det skulle vara ett oproportionerligt svar. Och även om det skulle visa sig att syriska eller iranska militärer befinner sig i Libanon och ger viss assistans till Hizbollah, så borde det räcka med att slå ut dessa enheter - inte angripa ett helt land.

Agerar Israel i enlighet med folkrätten för närvarande?

- När det gäller rätten till självförsvar, så tycker jag att de fortfarande har rätten på sin sida. Inte minst med tanke på raketbeskjutningen av Haifa. Men israelerna bryter mot internationell humanitär rätt när de bombar sönder hela bostadskvarter i Beirut - då gör man inte sitt yttersta för att skydda civilbefolkningen.

Erik Gustafsson

Publicerat i DN den 18/7 2006.