USA går på Israels linje i säkerhetsrådet

FN:s säkerhetsråd avslutade krismötet i New York sent på fredagskvällen. Mötet ledde inte till något gemensamt ställningstagande för att få ett slut på Israels attacker på libanesiskt territorium. USA var ensamt om att vägra att ens mana Israel till återhållsamhet när det gällde de militära offensiverna i både Libanon och Gaza.

- Vi möts här i dag i skuggan av ett omfattande och barbariskt angrepp på mitt land. Just nu förstör israeliska styrkor infrastruktur och dödar oskyldiga civila, sade Libanons FN-ambassadör när mötet öppnades.
Tidigare under dagen hade Libanons premiärminister Fouad Siniora vädjat till USA:s president George W Bush att använda sitt inflytande för att sätta stopp för den israeliska offensiven.

Men en talesman för Vita huset meddelade att den amerikanske presidenten "inte tänker ta militära beslut för Israels räkning". Den amerikanska linjen i säkerhets­rådet föreföll snarare gå på Israels linje, med krav på ett fullständigt avväpnande av Hizbollah.
Annons:

FN-ambassadör John Bolton hänvisade till att det i en flera år gammal FN-resolution slås fast att Hizbollah ska avväpnas - något som inte har gjorts eftersom den libanesiska regeringen varit svag och splittrad.

Men den amerikanska regeringens linje gick stick i stäv med vad många av de övriga medlemmarna av säkerhetsrådet sade under det flera timmar långa mötet runt det ovala bordet i FN:s högkvarter.

Många, bland andra Frankrike och Ryssland, riktade hård kritik mot vad de såg som "ett oproportionerligt bruk av våld" från Israels sida. Enligt internationell rätt har ett land rätt att försvara sitt territorium - men det våld som används ska stå i proportion till hotet som landet ställs inför.

Redan på torsdagen röstade säker­hetsrådet om en resolution som Qatar hade lagt fram och som bland annat riktade kritik mot Israels militära offensiv. Den resolutionen gick dock inte igenom, eftersom USA lade in sitt veto mot den. Anledningen sades vara att den var allt för ensidig och inte ställde krav på båda sidor.

Samtidigt växer spänningen mellan Israels regering och Syrien, sedan israeliska ministrar pekat ut syrierna som ansvariga för kidnappningen av två israeliska soldater på onsdagen.

Även USA:s president Bush har sagt att "Syrien ska ställas till ansvar" för sin roll i den upptrappade situationen.

Det fick på fredagen Irans president Mahmoud Ahmadinejad att höja ett varningens finger. I ett telefonsamtal med den syriske presidenten Bashar Assad sade han att ett angrepp på Syrien kommer att få ett "hårt svar".

FN:s generalsekreterare Kofi Annan skickade på torsdagen en grupp bestående av de rutinerade diplomaterna Vijay Nambiar, Alvaro de Soto och Terje Roed Larsen till Mellanöstern för att medla i konflikten. De väntades först resa till Egypten och sedan fortsätta till Israel, Libanon och Syrien.

Erik Gustafsson

Publicerat i DN den 15/7 2006.