Inget demokratikriterium för vapenexport

Svensk näringspolitik ska kunna motivera vapenexport, men däremot ska det inte ställas några krav på att mottagarländerna är demokratiska. Det föreslår regeringens utredare Anders Svärd.

I dag finns ett svenskt förbud mot export av vapen till länder som kränker sina medborgares mänskliga rättigheter. Men i framtiden ska exporttillstånd även kunna ges till dessa länder.

- Det rör sig då om utrustning som inte används direkt för att kränka individers rättigheter, sade utredaren Anders Svärd vid en presskonferens på tisdagen.

Enligt vad DN erfar öppnar ändringen bland annat upp för export av flygplanet Jas och Ericssons radarsystem till länder som tidigare inte varit aktuella.

Men fredsrörelsens förslag om ett demokratikriterium för vapenexport avvisas av Anders Svärd, eftersom han anser att graden av demokrati i ett land är för svårt att mäta. Samtidigt vill han göra svensk näringspolitik till ett legitimt skäl för vapenexport, något som fredsrörelsen är mycket kritisk till. Diakonias direktor Bo Forsberg skriver i ett uttalande att "trenden med en kraftigt ökande svensk vapenhandel måste stoppas". Men det avvisas av Anders Svärd.

- Den finns en stor teknisk kompetens inom försvarsindustrin som också är viktig för civil produktion i vårt land.

Miljöpartiets riksdagsledamot Lars Ångström sitter i den nämnd som ska kontrollera svensk vapenexport. Han tror att förslaget kommer att innebära en liberalisering.

- Skillnaden mot i dag blir att om ett odemokratiskt land vill köpa till exempel ett stridsflygplan, så kommer det att bra så länge flygplanet inte används mot landets egna befolkning.

Lars Ångström hoppas att förslaget ändras, så att demokrati förblir viktigt när Sverige säljer vapen. Men även Ångström, tidigare ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, tycker att reglerna för vapenexporten behöver ändras. Vapen som behövs i de internationella EU- och FN-insatser som Sverige deltar i bör få exporteras, anser han.

- En sådan förändring hade varit rimlig, men det här förslaget innebär att försvarsindustrin får tillverka och sälja i stort sett alla sorters vapen, så länge det finns en exportmarknad för dem.

Erik Gustafsson och Ewa Stenberg

DN 2005-02-15