Hackaren som riggat val i Latinamerika

Han har hackat e-post och sociala medier, avlyssnat presidenters och oppositionsledares telefoner, och lanserat politiska smutskastningskampanjer med tiotusentals falska Twitterkonton. Nu talar mannen som hackat Latinamerikas politiska liv ut. Andrés Sepulveda är 31 år gammal och född och uppväxt i Colombia. I nacken har han intatuerat html-kommandon – ”</HEAD>” och under det ”<BODY>” – något som understryker hans intresse för programmering. Sedan tonåren har hans liv präglats av två passioner. Å ena sidan kodknackandet. Å den andra avskyn för den marxistiska FARC-gerillan, som han säger sig ha personliga skäl till att...