Massdöd ett mysterium för forskare

MEXICO CITY. Omkring 900 döda delfiner har flutit i land i norra Peru de senaste månaderna. Forskarna är förbryllade över massdöden, som kan ha koppling till allt ifrån ett virusutbrott till oljeexploatering.

Det var i slutet på januari som de första rapporterna kom: delfiner hade flutit i land döda på en rad olika stränder i norra Peru. Däggdjuren befann sig i långt gången förmultning, så det var svårt att avgöra dödsorsaken.

Sedan dess har ytterligare flera hundra delfiner hittats döda längs landets kust. Det totala antalet sägs nu vara uppe i 877, varav omkring 90 procent varit långnosade delfiner (Delphinus capensis) och de resterande tillhört arten svarta tumlare (Phocoena spinipinnis).

–  Vår huvudhypotes är att orsaken är en vvirussjukdom besläktad med mässling. Men vi måste avvakta provsvaren innan vi kan vara säkra, säger Perus vice miljöminister Gabriel Quijandría, som erkänner att det som inträffat är mycket ovanligt.

Aktivister i miljörörelsen tror att massdöden kan ha koppling till sökandet efter olja och gas utanför Perus kust, där oljebolag använder sig av en teknik baserad på intensiva ljudvågor i prospekteringen.

–  Tekniken orsakar luftbubblor som kan ge delfiner inre blödningar, säger Carlos Yaipén på organisationen Orca.

I januari och februari påträffades sammanlagt 179 delfiner – var­av 108 döda – även på stränder ­ i­ Cape Cod i delstaten Massachusetts i nordöstra USA, något som ännu inte fått en tillfredsställande förklaring. Och för knappt två månader sedan förirrade sig omkring 30 delfiner upp på en strand i Rio de Janeiro.

Det är oklart om det finns något samband mellan händelserna.

Erik de la Reguera

Delfiner. Tidigare mystiska händelser

Peru: Minst 877 delfiner har hittats döda på stränder i norra Peru sedan slutet på januari.

USA: I februari påträffades 179 delfiner på en strand i Cape Cod. Drygt hundra av dem var döda. Marinbiologer söker fortfarande efter en förklaring.

Brasilien: I början på mars filmas 30 levande delfiner som förirrat sig upp på en strand i Rio de Janeiro i Brasilien.

Det är ännu oklart om det finns något samband mellan händelserna.

--

Publicerat i DN den 25 april 2012.