Smittade i Mexiko kan tvångsisoleras

MEXICO CITY. Minst 81 människor tros ha avlidit i Mexiko i den nya typ av influensa som drabbat landet. Rege-ringen har gett myndigheterna rätt att tvångs-isolera personer med misstänkta symtom.

Oron växte på söndagen i Mexiko och övriga världen för en möjlig förestående pandemi, sedan nya dödssiffror presenterats av den mexikanska regeringen.

– Totalt 1 324 patienter står för närvarande under observation och vi har registrerat 81 dödsfall som antagligen är kopplade till det nya viruset, sade Mexikos sjukvårds-minister José Angel Córdova vid en presskonferens.

Senare på söndagen rapporterade mexikanska medier om ytterligare dödsfall på sjukhus i framför allt Mexico City.

Fortfarande har bara 20 av dödsfallen en säkerställd koppling till den nya varianten av H1N1-viruset, kallad svininfluensa. Det beror enligt regeringen på att de mexikanska myndigheterna saknat möjlighet att göra egna avancerade laboratoriestudier. Men en grupp experter från USA har nu anlänt för att bistå med dessa studier och klargöra om det i samtliga dödsfall rör sig om samma virus.

Smittskyddsexperter runt om i världen är förbryllade över att de mexikanska fallen uppvisat betydligt allvarligare symtom än de fall som hittills konstaterats i USA. Farhågan är att det i själva verket kan ha uppstått en annan och potentiellt farligare variant av viruset i Mexiko.

Invånarna i huvudstaden gjorde på söndagen vad de kunde för att undvika onödiga risker, utan att för den skull drabbas av panik. Alla manifestationer och kulturevenemang var inställda, liksom kyrkornas söndagsgudstjänster. Men vid tunnelbanestationen i stadsdelen Coyoacán fanns ändå folk i rörelse.

– Det är klart att man är orolig. Inte minst för att informationen är så knapphändig från myndigheternas sida, säger Julieta Nuñez till DN medan hon tar emot sin tallrik papayafrukt vid ett gatustånd.

Julieta Nuñez är rättsläkare, men vet ändå inte vad hon ska tro.

– I min familj tar vi det säkra för det osäkra – alla använder sådana här, säger hon och nuddar vid det blå munskydd som hon har på sig.

Det är hon inte ensam om. Drygt hälften av alla pendlare i tunnelbanan bär den här dagen munskydd och många sitter och läser tidningar med braskande rubriker som ”Karantän?” och ”Alla gudstjänster inställda”.

President Felipe Calderón har gett hälsoministeriet rätt att tvångsisolera och tvångsmedicinera personer med misstänkta symtom.

Skolorna och universiteten i Mexico City förblir stängda fram till den 6 maj och borgmästaren i staden sade till tidningen El País att man nu på en tiogradig skala för nödsituationer nått en åtta (där en tia innebär att stadens flygplats stängs).

Det första registrerade fallet av den nya influensan inträffade i Oaxaca den 13 april. Samtliga dödsfall har inträffat sedan dess.

Smittan sker av allt att döma från människa till människa och smittskyddsexperter oroas av att många av dem som dött varit i produktiv ålder, mellan 20 och 50 år, och därför borde ha haft hög motståndskraft.

Erik de la Reguera

Publicerad i Dagens Nyheters pappersupplaga den 27 april 2009.