Jordens undergång lockar

MEXICO CITY. När mayakalendern i natt når sitt ”slut” finns det de som tror att jorden kommer att gå under. Andra hävdar att en ny epok inleds för mänskligheten. Men forskarna är skeptiska – liksom dagens mayaindianer i Mexiko och Centralamerika.

Hotellen i Cancún och Playa del Carmen på Yucatánhalvön i Mexiko är fullbokade inför det som har kallats slutet på den gamla mayakalendern. En stor new age-festival har slagit upp portarna och somliga av deltagarna tror att en energiström från galaxens mitt kommer att ändra allas våra hjärnor i morgon. And­ra fruktar jordens undergång. Och ytterligare några är övertygade om att utomjordingar är i antågande.

Anledningen är enkel: den sifferkombination som bildas av mayakalendern, 13.0.0.0.0.

– Hela spektaklet är ett talande exempel på hur den nyandliga rörelsen i Västeuropa och USA blivit en mångmiljardindustri, säger journalisten Laura Castellanos, som skrivit en bok om 2012-fenomenet.

Medan de amerikanska och europeiska turisterna söker svar på Yucatánhalvön, städar dagens maya­indianer deras hotellrum, arbetar i restaurangköken och hankar sig fram som småbönder på landsbygden.

Flera miljoner ättlingar till dem som byggde palatsen och pyramiderna i Chichén Itzá och Palenque bor fortfarande i Mexiko och Guatemala – och många av dem lever i djup fattigdom. Få av dessa nutida mayaindianer verkar särskilt oroliga för omvälvande händelser nu i helgen – eftersom den gamla kalendern inte varit i bruk på många hundra år.

Det gamla mayariket grundades i Mesoamerika på 200-talet, då intensivt jordbruk gjorde det möjligt att försörja en elit med bland annat astronomer. En komplicerad kalender skapades, vars början sattes vid 3114 f Kr. Slutet infaller, enligt vissa forskare, i dag, den 21 december 2012.

– Om kalendern fortfarande hade varit i bruk, skulle det här datumet definitivt ha varit en viktig tilldragelse för mayafolken. Sedan tror jag personligen att de bara skulle ha fortsatt räkna – 13.0.0.0.1 och så vidare, säger astronomen Jesús Galindo vid Unamuniversitetet i Mexico City.

Men inte alla är övertygade om det. Första gången datumet 13.0.0.0.0 hittades omnämnt var på en stentavla i den gamla mayastaden Tortuguero i södra Mexiko. På den omtalas guden B’olon-Yokte’ – i andra mayatexter förknippad med krig och konflikt – och hur denne skulle ”stiga ned” på denna dag.

Denna enda stentavla har utlöst en våg av domedagsböcker, vilka också gett inspiration till Hollywoodfilmen ”2012”. I Frankrike, Ryssland, Kina, Turkiet och andra platser har tusentals personer tagit ”mayaprofetian” på sådant allvar de senaste veckorna att de försökt ta sig till ”säkra” platser, och ställt till allvarliga problem för lokala myndigheter. I USA och Mexiko uppges hundratals privata bunkrar ha byggts.

Amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa tvingades därför i veckan dementera att jordens undergång är nära förestående. Varken strålar av energi från galaxens mitt eller ovanligt starka solstormar har registrerats. Och om ett stort objekt skulle vara på kollisionskurs med jorden, borde det gå att se med blotta ögat nu, menar Nasa.

Tidigare i år hittades datumet 13.0.0.0.0 i ytterligare en text, denna gång i Guatemala. Men där var det troligen fråga om en kung som ville ge sitt styre legitimitet genom att nämna ett avlägset och religiöst laddat datum.

Det kan i sin tur ge en ledtråd till varför mayafolken slutligen övergav sin kalender och sina städer under medeltiden. En teori talar om klimatförändringar och eskalerande miljöförstöring. En annan om förödande krig mellan eliter. Och en tredje om folkliga uppror mot en elit som inte längre kunde legitimera sig med kalenderns religiösa logik.

Erik de la Reguera

Publicerat i DN den 21 december 2012.