Slutchattat – om legalisering och annat

Nu är chatten avklarad. Tack till alla er som ställde frågor! Roligt att se att intresset och engagemanget är så stort. Kontrasten mot tystnaden och det totala ointresset bland svenska politiker och opinionsbildare är verkligen slående.

Som vanligt handlade många av frågorna om hur en legalisering eller avkriminalisering av droger skulle kunna påverka maffiavåldet, respektive folkhälsan. Eftersom inget land i världen har legaliserat kokain fullt ut, är det svårt att svara på. Men det är givetvis en intressant diskussion, som också förs i stora delar av Latinamerika. Att tro att det skulle vara en mirakelfix att exempelvis legalisera cannabis, är dock en smula naivt.

I Sverige ges ofta intrycket av att det bara finns två lägen: total legalisering/avkriminalisering eller totalt förbud. Det är en missuppfattning. På samma sätt som försäljning och bruk av alkohol eller tobak styrs på olika vis (cigaretter säljs dygnet runt i kvartersbutiker, medan försäljning av starksprit är hårdare reglerad) kan naturligtvis varje enskild drog regleras på olika sätt. I slutändan handlar det om att väga kostnader mot varandra: lidande i form av försämrad folkhälsa gentemot lidande orsakat av organiserad brottslighet och förbudets begränsning av individens frihet.

Många debattörer som vill se en avkriminalisering av små innehav (dvs för eget bruk), kan på samma gång ställa sig negativa till en fullständig legalisering av produktion, transport och försäljning. Självklart kan det finnas goda skäl till en sådan inställning - individens frihet, humanitära orsaker etc - men det är svårt att hävda att enbart en avkriminalisering av små innehav skulle försvaga maffian i länder som Colombia eller Mexiko. Om man sedan utgår från att de flesta brukare inte blir missbrukare, är frågan om det inte finns skäl att i stället kritisera (och straffbelägga) dem som genom sina kokainköp stöder maffian ekonomiskt.

Samtidigt får man inte glömma att illegal droghandel är en del av en större problematik. I själva verket rör det sig om ett slags skuggsida av globaliseringen. Fattigdom, korruption och frågor om global inkomst- och maktfördelning bör därmed tas med i beräkningen av den som på allvar vill närma sig en lösning på problemen med maffior och illegal droghandel. Mer om allt det här finns i min och Lasse Wierups bok "Kokain: drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman".

Chatten finns att läsa här i sin helhet. Och artikeln om kokainhandeln som gick i DN i dag finns här.