Att vara konsekvensneutral i Etiopien

Jag är en av dem som allt sedan början på juli, då Martin Schibbye och Johan Persson greps i Etiopien, har manat kolleger att visa mer solidaritet med de fängslade svenskarna. Det självklara argumentet har hela tiden varit att det är viktigt att stå upp för pressfriheten.

Nu har svenska medier glädjande nog reagerat och många har reportrar på plats i Addis Abeba. Flera utmärkta reportage har publicerats i radio, TV och tryckt och digital press.

Men samtidigt är en diskussion på väg att blossa upp om hur de svenska mediernas närvaro kan påverka utfallet i den pågående rättegången. Därför tror jag att det är på sin plats att påpeka vikten av konsekvensneutralitet.

Wikipedias definition av ordet lyder så här:

"Konsekvensneutral även Konsekvensneutralitetsprincipen, att eventuella konsekvenser av publicering av en text, ett reportage eller dylika inslag i ett mediautrymme ej ska avgöra om publicering skall ske eller ej, det vill säga man skall förhålla sig neutral till konsekvenserna utan att låta sig påverkas av dem. De flesta tidningar och medier i Sverige är anhängare av principen och har uttryckligen sagt sig tillämpa principen i sin redaktionella vardag."

Mot det ska PO:s Pressetiska regler vägas. I dem står dock inget om hur man ska agera när två svenska kolleger är fängslade i ett land som Etiopien, där situationen "inte påverkas i positiv riktning av negativa skriverier" - om man nu ska tro på den svenske ambassadören i landet.

Ska man vara återhållsam för att undvika repressalier mot de båda åtalade? Ha förståelse för att svenska UD inte vill att man ska intervjua Martin och Johan? Undvika att försöka åka till Ogaden? Sluta granska internationella oljebolags intressen i Etiopien och hålla tyst om människorättsbrotten?

Självklart inte. Det är just det som den etiopiska regeringen vill.

Diplomater och journalister har olika roller. Diplomater representerar nationalstater. Journalister representerar (i bästa fall) universella värden om press- och yttrandefrihet och allmänhetens rätt till saklig och sanningsenlig information. Det är viktigt att hålla isär dessa båda roller och inse att de ibland kan hamna i konflikt.

I Etiopien tar det sig uttryck genom att Sveriges ambassadör (vars främsta intresse just nu är att få de båda svenskarna fria) försöker hindra svenska journalister från att intervjua Schibbye och Persson och antyder att rapporteringen kan skada deras sak.

Men vilken är då Schibbyes och Perssons sak? Låt mig påminna om vad de båda fängslade journalisterna själva skrev i ett brev så sent som i september:

“Det som händer nu är inte bara viktigt för oss, våra familjer och nära mediekollegor, utan för ALLA som tror på pressfrihet och mänskliga rättigheter.”

Rättegången handlar med andra ord inte bara om två svenska medborgare och deras framtida öde, utan om ett direkt angrepp på press- och yttrandefriheten - i såväl Sverige som i Etiopien. Då kan lösningen aldrig vara att utöva självcensur.