Milis kan ha utlöst våldet i Rio

MEXICO CITY. Strider mellan tungt beväpnad polis och kriminella gäng har de senaste veckorna satt skräck i Rio de Janeiro. Polisen beskriver inbrytningen i två av gängens fästen som en ”seger för demokratin”. Men experter som DN talat med är skeptiska till denna svartvita bild av kriget.

De var hundratals, de unga beväpnade männen som kom ned från de fattiga kåkstäderna i bergen för snart två veckor sedan. De kom för att upprätta vägspärrar och sprida skräck på ”asfalten” – ett uttryck som sluminvånarna i Rio de Janeiro ofta använder för de mer välbärgade och låglänta områdena. De kom som sändebud från maffian.

Över hundra bilar och bussar har satts i brand sedan dess, skott har avfyrats mot polisstationer och regeringsbyggnader, människor har rånats. Vissa kallar det ett uppror. Men mot vad? Och varför?

Myndigheternas svar är enkelt: det rör sig om en desperat aktion från maffiagrupperna Comando Vermelho och Amigos dos Amigos efter de senaste årens satsning
på en ny sorts permanent närpolis i favelorna, ”de fredsbevarande trupperna”, eller UPP som förkortningen lyder.

Denna satsning sägs ha undergrävt maffians makt. Som bevis anförs en lapp som hittades vid en brinnande buss, på vilken det ska ha stått ”stoppa satsningen på UPP, annars blir det omöjligt att anordna OS i Rio 2016”.

Statens motoffensiv kom snabbt. Tungt beväpnade poliser stormade in i favelan Vila Cruzeiro, förstärkta av pansarfordon från marinkåren. De möttes av brinnande barrikader och skottlossning, men motståndet slogs snart ned och gängmedlemmarna tvingades fly till Complexo do Alemão på andra sidan berget.

Denna enorma slumstad bestående av tolv olika favelas har i åratal varit ett starkt fäste för Comando Vermelho. Men nu omringades även den av 2.700 poliser. Och förra söndagen stormades Complexo do Alemão – i direktsändning.

När den brasilianska flaggan till sist vajade högst upp på berget kunde delstatsguvernören triumfera:

– Vi har segrat!

Drygt 40 dödsoffer, flera av dem civila, krävdes i insatserna. Men gängen har tillfälligt drivits på flykt och mediedramaturgin har gett den tidigare så illa omtyckta och korruptionsbefläckade polisen något av en hjältegloria.

Men nu, en vecka senare, börjar mindre smickrande uppgifter läcka ut. I går rapporterade flera brasilianska medier om att ledarna för Comando Vermelho i själva verket undkommit genom att muta några av de så hyllade poliserna.

Enligt detaljerade men anonyma vittnesuppgifter ska brottslingarna ha betalat miljonbelopp för att bli utsmugglade ur Vila Cruzeiro – iklädda polisens grå t-shirts och transporterade i polisbilar.

Bakgrunden till ”kriget” kan också vara mer komplex än vad som hittills varit känt.

– Den nya närpolisen UPP har visserligen fungerat bra, men den finns än så länge bara i ett drygt tiotal av Rio de Janeiros över tusen favelor. Planen är att den ska ha nått ut i 40 favelor år 2014, men det är ändå bara en bråkdel av stadens kåkstäder. Mina källor inom polisen säger att det här egentligen handlade om något annat: en protest mot korrupta polisers utpressning av anhöriga till fängslade maffialedare, säger den brasilianske sociologen Marcos Rolim.

Comando Vermelhos och andra maffiagruppers bossar köper normalt sett hus och bilar till sina släktingar, både som ett sätt att tvätta inkomster från illegal verksamhet och som en strategi för att skaffa sig ett undangömt sparkapital.

Dessa tillgångar beslagtas sällan vid gripanden. Men enligt Marcos Rolim har en del poliser satt i system att bedriva utpressning mot de fängslades anhöriga med hotet: ”om ni inte betalar, beslagtar vi egendomen”.

– Missnöjet med detta har växt bland de fängslade ledarna. Det höll på att leda till ett uppror redan före valet i oktober, men från politiskt håll kylde man ned stämningarna.
Nu efter valet har poliserna åter börjat pressa de anhöriga på pengar – vilket till slut ledde till den här reaktionen, hävdar Marcos Rolim. Varken hans eller polisens version har gått att få bekräftad av oberoende källor. Men det står klart att Comando Vermelho är pressat – om än inte i första hand av närpolisen.

Under 1980- och 90-talen var detta brottssyndikat det mäktigaste i Rio, mycket tack vare kontrollen över den lokala kokainhandeln. Men de senaste tio åren har en ny aktör klivit in på scenen: ”miliserna”. Dessa sägs i praktiken bestå av korrupta poliser, fängelsevakter och brandmän som tidigare tog emot mutor av gängen, men nu i stället bildat egna kriminella grupper.

– Miliserna är i dag det största säkerhetshotet i Rio de Janeiro. De utsätts inte för polisens räder på samma sätt som de andra gängen, men kan genom sin terror se till att politiker som de stöder blir valda, säger Marcos Rolim.

En nyligen publicerad studie konstaterade att fler än 100 av 250 studerade favelor i Rio kontrollerades av miliser. Sammantaget gör det dem till en betydligt mäktigare grupp än Comando Vermehlo.

– Miliserna håller befolkningen i schack med vapenmakt och får sina inkomster från drogförsäljning, indrivning av ”skatt”, försäljning av gas till hushållen och avgifter på kollektivtrafiken. Allt medan staten är påtagligt frånvarande, säger Marcos Rolim.

Den amerikanske historikern Bryan McCann, som gjort fältarbeten i Rios favelor, påpekar att även ett annat grundproblem kvarstår: den utbredda fattigdomen.

– De senaste årens ekonomiska tillväxt i Brasilien har inte kommit de fattigaste områdena i Rio till del. Det måste ändras för att man ska få bukt med kriminaliteten, säger han.

Erik de la Reguera

Brottssyndikat har fått konkurrens

Comando Vermelho (Röda kommandot) har sedan början på 1980-talet varit Rio de Janeiros mest ökända och mäktiga brottssyndikat. Lokal kokainförsäljning har tillsammans med beskyddarpengar utgjort en viktig inkomst.

I praktiken rör det sig om ett löst sammanhållet nätverk, där dess ledare ofta utövar sin makt inifrån olika fängelser.

Amigos dos Amigos (Vännernas vänner) och Terceiro Comando Puro (Tredje rena kommandot) har varit Comando Vermelhos främsta rivaler, men på senare tid förefaller ett närmande ha ägt rum.  Miliserna består av korrupta poliser, fängelsevakter och brandmän som bildat ett slags paramilitära kommandon och tagit över kontrollen i mängder av områden, främst i västra och norra Rio de Janeiro.

Tusen favelor i Rio

Rio de Janeiro har omkring sex miljoner invånare inom stadsgränserna (räknar man med ytterområdena är det uppemot tolv miljoner), varav minst 800. 000 lever i favelor.

Totalt finns omkring tusen favelor i Rio de Janeiro. På senare år har fattigdomen minskat något i dessa områden tack vare olika stödprogram.

DN 2010-12-05