Bloggdebatt med Magnus Linton

Blev häromdagen angripen av Magnus Linton på hans privata blogg, vilket ledde till ett stundtals hätskt, men - tror jag - ändå för andra ganska underhållande och informativt replikutbyte. Mellan de hårda orden handlade debatten om våra respektive böcker, drogpolitik och den något märkliga historia som ledde till att det blev två böcker i stället för en. Kan läsas här i kommentarerna.

Observera att detta inte är någon recension av Lintons bok. Och att min medförfattare Lasse Wierup inte kunnat bemöta de anklagelser som han utsätts för. Tycker dock ändå att det bitvis var hyfsat klargörande i sakfrågorna, trots de retoriska övertrampen.