Papperslösa mexikaner fruktar massutvisningar

MEXICO CITY. I Mexiko följer man utvecklingen i Arizona noga, eftersom miljontals mexikaner har släktingar eller vänner som lever papperslösa i USA. DN har träffat några av dessa oroliga anhöriga i Mexico City.

Slagord skallar i det strilande regnet utanför USA:s ambassad i tjugomiljonersstaden Mexico City. I flera dagar har demonstranter vakat i detta kvarter, där oräkneliga mexikaner fått avslag på sina visumansökningar genom åren.

Att nu motivet för deras vrede – den omstridda Arizonalagen – tillfälligt har stoppats är visserligen en lättnad för dem, men knappast något betryggande besked.

– Min svåger har bott i Arizona i sju år. För bara en knapp månad sedan kände han sig tvungen att ta sitt pick och pack och flytta till Chicago i stället. Men vi är oroliga för att den här sortens lagar ska sprida sig över hela USA, säger Laura Avila, en av dem som trotsar regnet.

Omkring sex miljoner mexikaner lever papperslösa i USA. De utgör därmed omkring hälften av alla illegala invandrare i landet. Räknar man även med dessa mexikanska migranters barn, varav de flesta är amerikanska medborgare, är det totala antalet omkring det dubbla.

Massutvisningar från delstater som Arizona skulle kunna leda till att många familjer splittras, något som den mexikanska regeringen varit noga med att påpeka i sina diplomatiska protester mot den omstridda lagen.

Men det finns även ekonomiska skäl till oron. De pengar som varje år skickas hem till anhöriga i Mexiko uppgår till omkring tio miljarder dollar, vilket är jämförbart med landets intäkter från oljan och turismen.

Även om den ekonomiska krisen i USA har haft en dämpande effekt på utvandringen, väntas omkring 300 000 mexikaner försöka ta sig över gränsen i år. I takt med att gränskontrollerna hårdnar rör sig denna ström av människor allt längre ut i den svårövervakade Arizonaöknen.

Enbart i juli månad har 57 personer hittats döda i detta karga landskap, ofta till följd av uttorkning. De fall som upprör mest i Mexiko är dock de där flyende migranter skjuts till döds av gränspolisen.

Som pensionären Santos Ortega uttrycker det utanför USA:s ambassad:

– Vad har dessa pojkar gjort för att förtjäna att avrättas på det viset? Och vilken rätt har den där guvernören i Arizona att göra skillnad på folk efter deras hudfärg?

Erik de la Reguera

Publicerad i Dagens Nyheter den 30 juli 2010 (som en del i ett större paket om Arizonalagen).