Krav på att Kuba ska frige samvetsfångar

MEXICO CITY. Spaniens utrikesminister Miguel Ángel Moratinos reste på måndagen till Kuba för att försöka förmå Raúl Castros regering att frige de omkring 200 politiska fångarna på ön. Samtidigt såg tillståndet ut att förvärras för den hungerstrejkande regimkritikern Guillermo Fariñas.

Efter en vår då den redan snålt tilltagna yttrandefriheten på Kuba krympt till obefintlighetens gräns, verkar det nu finnas ett litet hopp om en upptining.

Kuba är i stort behov av ökade utländska investeringar, och på grund av USA:s långvariga handelsbojkott har inflödet av kapital från Europa blivit särskilt viktigt. Men sedan 1996 har EU en så kallad gemensam ståndpunkt angående Kuba, vilket hindrar en fördjupning av diplomatiska och ekonomiska relationer så länge människorättssituationen är allvarlig på ön.

Denna ståndpunkt ska tas upp till diskussion i augusti och den spanske utrikesministern Moratinos är en stark anhängare av att häva den. Men han är också väl medveten om att en rad länder, däribland Sverige, först kräver tydliga steg mot mer yttrandefrihet.

Moratinos besök är tänkt att ge stöd till den dialog som katolska kyrkans ledare på Kuba försöker hålla i gång med Castroregimen och som syftar till att förbättra levnadsförhållandena för de politiska fångarna och ge dem friheten åter.

Hittills har dock resultaten varit blygsamma: två frigivna regimkritiker och ett tiotal fångar som förflyttats till fängelser som ligger närmare deras hem.

Samtidigt uppges en av samvetsfångarna, Guillermo Fariñas, vara nära att dö till följd av den hungerstrejk som han nu uthärdat i nära fyra månader.

Erik de la Reguera